Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Xarelto viser gode resultater sammen med aspirin

En ny kombinationsbehandling kan være et vigtigt fremskridt i behandlingen af patienter med perifer arteriesygdom (PAD). Det viser en netop offentliggjort subgruppeanalyse fra det store COMPASS-studie.

Mere præcist gælder det, at en lav dosis af NOAK-midlet rivaroxaban (Xarelto) kombineret med aspirin markant reducerer risici for større kardiovaskulære hændelser og amputationer sammenlignet med brug af aspirin alene.

I studiet blev patienterne givet 2,5 mg. rivaroxaban to gange dagligt sammen med aspirin 100 mg. én gang dagligt og sammenlignet med aspirin 100 mg. givet én gang dagligt til patienter med perifer arteriesygdom. Og det gav følgende behandlingsmæssige gevinst:

  • en reduceret risikoen for større amputationer med 70 pct.
  • en reduktion af den kombinerede risiko for større kardiovaskulære hændelser (MACE), blodpropper i benene (MALE) og større amputationer med 31 pct.
  • en forbedring i netto klinisk fordel på 28 pct. (netto klinisk fordel defineret som reduktionen i antallet af MACE, MALE og amputaioner holdt op mod antallet af blødninger med dødelig udgang og symptomatiske blødninger ind i kritiske organer)
  • en relativ risikoreduktion på 28 pct. for større kardiovaskulære hændelser og på 46 pct. for blodpropper i benene.

Subgruppeanalysen omfattede 7.470 patienter med PAD eller symptomatisk PAD i benene, 1.919 med åreforkalkning i halspulsåren og 1.422 patienter med CAD plus et lavt ankel-arm indeks (ABI).

Patienterne modtog indledningsvist aspirin 100 mg en gang dagligt i 30 dage og blev derefter randomiseret i en 1:1:1 ratio til at modtage Xarelto 2,5 mg to gange dagligt plus aspirin 100 mg. en gang dagligt eller Xarelto 5 mg. to gange dagligt eller Aspirin 100 mg. en gang dagligt.

Alene reducerede Xarelto ikke de kardiovaskulære hændelser ift. aspirin alene, men reducerede risikoen for amputationer og øgede blødningsrisikoen. Antallet af blødninger var overordnet lav, og selvom der var et øget antal større blødninger, var der ingen signifikant stigning i antallet af blødninger med dødelig udgang eller blødninger ind i et kritisk organ.

Over 200 millioner mennesker verden over lever med perifer arteriesygdom, som er en kardiovaskulær sygdom, hvor forsnævrede arterier mindsker blodgennemstrømnningen primært til benene. Standard behandling til denne patientgruppe er blodpladehæmmer eller antikoalgulerende behandling givet sammen med blodpladehæmmer ved behov.

Xarelto er godkendt til syv forskellige indikationer og er dermed det NOAK-lægemiddel, der er godkendt til flest indikationer.

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift