Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Xarelto viser gode resultater sammen med aspirin

En ny kombinationsbehandling kan være et vigtigt fremskridt i behandlingen af patienter med perifer arteriesygdom (PAD). Det viser en netop offentliggjort subgruppeanalyse fra det store COMPASS-studie.

Mere præcist gælder det, at en lav dosis af NOAK-midlet rivaroxaban (Xarelto) kombineret med aspirin markant reducerer risici for større kardiovaskulære hændelser og amputationer sammenlignet med brug af aspirin alene.

I studiet blev patienterne givet 2,5 mg. rivaroxaban to gange dagligt sammen med aspirin 100 mg. én gang dagligt og sammenlignet med aspirin 100 mg. givet én gang dagligt til patienter med perifer arteriesygdom. Og det gav følgende behandlingsmæssige gevinst:

  • en reduceret risikoen for større amputationer med 70 pct.
  • en reduktion af den kombinerede risiko for større kardiovaskulære hændelser (MACE), blodpropper i benene (MALE) og større amputationer med 31 pct.
  • en forbedring i netto klinisk fordel på 28 pct. (netto klinisk fordel defineret som reduktionen i antallet af MACE, MALE og amputaioner holdt op mod antallet af blødninger med dødelig udgang og symptomatiske blødninger ind i kritiske organer)
  • en relativ risikoreduktion på 28 pct. for større kardiovaskulære hændelser og på 46 pct. for blodpropper i benene.

Subgruppeanalysen omfattede 7.470 patienter med PAD eller symptomatisk PAD i benene, 1.919 med åreforkalkning i halspulsåren og 1.422 patienter med CAD plus et lavt ankel-arm indeks (ABI).

Patienterne modtog indledningsvist aspirin 100 mg en gang dagligt i 30 dage og blev derefter randomiseret i en 1:1:1 ratio til at modtage Xarelto 2,5 mg to gange dagligt plus aspirin 100 mg. en gang dagligt eller Xarelto 5 mg. to gange dagligt eller Aspirin 100 mg. en gang dagligt.

Alene reducerede Xarelto ikke de kardiovaskulære hændelser ift. aspirin alene, men reducerede risikoen for amputationer og øgede blødningsrisikoen. Antallet af blødninger var overordnet lav, og selvom der var et øget antal større blødninger, var der ingen signifikant stigning i antallet af blødninger med dødelig udgang eller blødninger ind i et kritisk organ.

Over 200 millioner mennesker verden over lever med perifer arteriesygdom, som er en kardiovaskulær sygdom, hvor forsnævrede arterier mindsker blodgennemstrømnningen primært til benene. Standard behandling til denne patientgruppe er blodpladehæmmer eller antikoalgulerende behandling givet sammen med blodpladehæmmer ved behov.

Xarelto er godkendt til syv forskellige indikationer og er dermed det NOAK-lægemiddel, der er godkendt til flest indikationer.

DLS kritiserer revurderingsforslag: De skrøbelige og udsatte rammes

Lungemedicinernes selskab, DLS, mener, at Medicintilskudsnævnets fjerde forslag om revurdering af tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL i ATC-gruppe R03 indebærer risiko for uhensigtsmæssig, ineffektiv og fejlagtig medicinering af en stor gruppe af samfundets mest skrøbelige og udsatte.

Rekordstor bevilling til hjerneforskning

Lundbeckfonden har åbnet den helt store pengepung og efterlyser nu ansøgninger til forskning i hjernesygdomme. Forskerne kan i alt hente 250 mio. kr. i fonden, hvilket er den historisk største bevilling nogensinde.

Forskning i psykiske lidelser fremmes

Den Frie Forskningsfond har for første gang givet de store og prestigefyldte Sapere Aude-bevillinger til læger i psykiatrien.

Tidligere psykiatriske patienter hjælper nuværende

Et treårigt projekt med peerstøtte i psykiatrien i København og Nordsjælland har allerede midtvejs i forløbet vist sig at have et stort potentiale. For patienterne skaber det håb, mod på forandring og handlekraft.

2,6 mio. kr. til måling af skizofrenis sværhedgrad

Forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har netop modtaget en bevilling på 2,6 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond til at afprøve en ny metode til at måle sværhedsgraden af skizofreni.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift