Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Mavesyremedicin udskrives med for løs hånd

Brugen af protonpumpehæmmere (PPI'er) er tidligere blevet associeret med hjertekarsygdom. Men forbindelsen mellem varighed og dosis af PPI’er og blodpropper i hjertet og hjernen har ikke været klar. Derfor satte danske forskere sig for at se, om de i registrene kunne finde sådan en sammenhæng.

Og det kunne de. I et nyt studie konkluderer de således, at anvendelse af PPI'er er forbundet med øget risici for både blodprop i hjertet og slagtilfælde, især blandt langtidsbrugere og ved høje doser.

”Vores resultater indikerer, at det er tid til at se på forbruget af PPI’er i et folkesundhedsperspektiv, og at det vil give god mening at være lidt mere konservative omkring, hvornår folk skal have denne type medicin og hvor længe,” siger professor i kardiologi og forskningschef i Hjerteforeningen Gunnar Gislason, der sammen med andre forskere står bag studiet.

Hans indtryk er, at mange mennesker bliver startet op på denne medicin og forbliver på den i for lang tid. Bl.a. fordi den i dag er temmelig billig, efter at patenterne på de mest anvendte midler er udløbet. Men det man skal huske, ifølge Gislason, er, at medicinen også har bivirkninger.

”Mavesårsmedicin lyder uskyldig. Men når vi nu ved, at bivirkningerne af langtidsbrug eller høje doser kan være alvorlig hjertekarsygdom, er det et stort problem, hvis medicinen gives for rundhåndet eller på for spinkelt et grundlag,” siger professoren.

Øget risiko ved højere doser og længere tid

Resultaterne af studiet fremkom ved at se på danskere uden tidligere myokardieinfarkt (MI) eller stroke, og som fik foretaget en gastroskopi i årene 1997 – 2012. Blandt 215.000 personer fandt forskerne 7.916 iskæmiske slagtilfælde og 5.608 akutte myokardieinfarkter.

Og det viste sig, at brugen af PPI’er var forbundet med 31. procent øget risiko for blodprop i hjertet og 13 procent øget risiko for blodprop i hjernen. Høje doser af PPI’er var forbundet med endnu større risiko for både akut myokardieinfarkt (HR 1,43) og slagtilfælde (HR 1,31).

Mennesker på PPI’er gennem lang tid – dvs. mere end tre måneder – havde forøget absolut risiko på hhv. 36 procent og 29 procent for akut myokardieinfarkt og slagtilfælde, sammenlignet med dem, der ikke brugte PPI.

DLS kritiserer revurderingsforslag: De skrøbelige og udsatte rammes

Lungemedicinernes selskab, DLS, mener, at Medicintilskudsnævnets fjerde forslag om revurdering af tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL i ATC-gruppe R03 indebærer risiko for uhensigtsmæssig, ineffektiv og fejlagtig medicinering af en stor gruppe af samfundets mest skrøbelige og udsatte.

Rekordstor bevilling til hjerneforskning

Lundbeckfonden har åbnet den helt store pengepung og efterlyser nu ansøgninger til forskning i hjernesygdomme. Forskerne kan i alt hente 250 mio. kr. i fonden, hvilket er den historisk største bevilling nogensinde.

Forskning i psykiske lidelser fremmes

Den Frie Forskningsfond har for første gang givet de store og prestigefyldte Sapere Aude-bevillinger til læger i psykiatrien.

Tidligere psykiatriske patienter hjælper nuværende

Et treårigt projekt med peerstøtte i psykiatrien i København og Nordsjælland har allerede midtvejs i forløbet vist sig at have et stort potentiale. For patienterne skaber det håb, mod på forandring og handlekraft.

2,6 mio. kr. til måling af skizofrenis sværhedgrad

Forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har netop modtaget en bevilling på 2,6 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond til at afprøve en ny metode til at måle sværhedsgraden af skizofreni.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift