Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Repatha godkendt af FDA mod hjertekar-problemer

Repatha er som den første PCSK9-hæmmer godkendt af FDA som forebyggende middel mod hjerteanfald, slagtilfælde og koronarrevaskularisering hos voksne med hjerte-kar-sygdomme.

Siden 2015 har Repatha (evolocumab) været godkendt mod forhøjet kolesterol, men på baggrund af data fra FOURIER-studiets 27.564 deltagere er indikationen udvidet. FOURIER viste, at Repatha reducerede risikoen for hjerteanfald med 27 procent, risikoen for slagtilfælde med 21 procent og risikoen for koronar revaskularisering med 22 procent.

"På trods af behandling med den nuværende bedste behandling har mange patienter stadig høj risiko for kardiovaskulære hændelser. Læger har nu en ny FDA-godkendt behandlingsmulighed til at forebygge kardiovaskulære hændelser ved dramatisk sænkning af LDL-kolesterol med Repatha, især for patienter, der allerede er på maksimalt tolereret statin-terapi," siger Sean Harper, der er direktør for forskning og udvikling på Amgen.

FDA godkendte også Repatha til at blive anvendt som supplement til en diæt eller i kombination med andre lipidsænkende terapier.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift