Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fald i blodtryk indikerer tidspunkt for fremtidig død

Når blodtrykket hos ældre begynder at falde, har de 14-18 år tilbage at leve i. Det er konklusionen på et studie, der viser, at menneskers blodtryk falder gradvist, ca. 14-18 år før døden indtræffer. Det gælder både de sunde og dem med alvorlige helbredsproblemer.

Studiet baserer sig på data fra over 46.000 briter, som er døde efter de 60 år og opefter. Resultaterne viste, at faldet i blodtryk var højest blandt patienter med demens, hjerteproblemer, sent vægttab – og så dem, der havde et højt blodtryk fra starten. Men det forekommer altså også blandt folk uden problemer, understreger forskerne bag studiet.

De fremhæver, at det er almindelig kendt, at blodtrykket stiger fra barndommen og indtil midalderen, mens det har været mindre sikker viden, hvad et normalt blodtryk er blandt ældre. Nogle studier har indikeret, at blodtryksfald er normalt og primært skyldes medicinsk behandling mod forhøjet blodtryk. Men ifølge det nye studie her falder blodtrykket også blandt dem, som ikke har hypertension og ikke får medicin herfor, hvilket indikerer, at det faldende blodtryk ikke alene kan forklares med medicinsk behandling for hypertension, lige som det heller ikke kan forklares med tidlig død blandt dem med forhøjet blodtryk.

Læger skal overveje betydning af faldende blodtryk

På baggrund af resultaterne håber forskerne, at praksislæger omhyggeligt overvejer, hvad faldende blodtryk blandt ældre reelt betyder. Og de appellerer også til andre forskere om at gennemføre kliniske studier, der kan danne basis for beslutninger om den bedste behandling for de ældre. For som en af studiets forfattere, George Kuchel fra University of Connecticut, USA, siger:

”Jeg vil blive bekymret, hvis nogen tolker vores studie, som om vi foreslår ikke at behandle forhøjet blodtryk blandt ældre, eller at de stopper med at tage blodtryksdæmpende medicin.”

Taltz får positiv udtalelse fra CHMP

Taltz anbefales til behandling af aktiv psoreasisartrit hos voksne af Det Europæiske Lægemiddelagentur komité for godkendelse af medicin til mennesker (CHMP). Rigtig god nyhed, mener dansk reumatolog.

Træning er mest effektivt ved impingementsyndrom

Træningsprogrammer, der lægger vægt på specifikke øvelser for rotatormanchet og scapulære muskler, er blandt de mest effektive tiltag til forbedring af skulderfunktion og lindring af smerter ved impingementsyndrom (kollisionssyndrom).

Gigtmiddel kan bekæmpe dødelig hudkræft

Behandling af den mest dødelige form for hudkræft kan blive mere effektiv, hvis den kombineres med et velkendt lægemiddel mod leddegigt.

Studie antyder: D-vitamin forebygger leddegigt

Risikoen for at udvikle leddegigt og andre inflammatoriske sygdomme reduceres ved at sikre et tilstrækkeligt niveau af D-vitamin, men hjælper tilsyneladende ikke stort, når sygdommene først er opstået.

Gabapentinoider giver ikke effektiv smertelindring

Gabapentinoiders anvendelse ved behandling af kroniske lændesmerter er udbredt, men effekten er ubetydelig og står ikke mål med bivirkningerne. Det mener et hold canadiske forskere.

Nyopdaget molekyle kan revolutionere gigt-behandling

Et molekyle kan revolutionere behandlingen af leddegigt og andre autoimmune sygdomme ved at hæmme et protein, der medvirker til at få kroppen til at angribe sit eget væv.

Wolfram kan dæmpe colitis

Ved hjælp af grundstoffet wolfram er det lykkedes forskere at reducere den eksplosive aktivitet af visse mavetarm-bakterier, der får eksempelvis colitis til at flamme op.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift