Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

For meget thyreoideahormon kan give hjertekarsygdomme

Mængden i blodet af hormoner fra skjoldbruskkirtlen kan måske fremover være med til at identificere mennesker med risiko for uregelmæssig hjerterytme. Og det samme gælder risikoen for åreforkalkning. Det tyder resultaterne fra to forskellige studier på.

Studiet fra USA af sammenhængen mellem FT4 (fri thyroxin) og uregelmæssig hjerterytme viser, at personer med højere niveauer af skjoldbruskkirtelhormonet FT4 i blodet var mere tilbøjelige end dem med lavere niveauer til at udvikle uregelmæssig hjerterytme eller atrieflimren – også selvom niveauerne lå inden for det normale.

Tidligere studier har vist, at risikoen for uregelmæssig hjerterytme er større blandt dem, der producerer for meget thyreoideahormon end blandt dem med normale hormonale niveauer. Men det har været uklart, hvorvidt det gjaldt alle niveauer inden for normalområdet – også i den høje ende. Derfor så forskerne bag det nye studie på tilstedeværelsen af atrieflimren blandt mennesker med normale niveauer af FT4.

Når forskerne delte de undersøgte patienter op i fire grupper, havde den med de højeste FT4 niveauer en 45 procent øget risiko for uregelmæssig hjerterytme sammenlignet med gruppen med de laveste niveauer. Høje niveauer af det skjoldbruskkirtelstimulerende hormon TSH – inden for det normale område – var ikke forbundet med en øget risiko for atrieflimren.

Studiets resultater er baseret på data fra 11 studier, der i alt omfattede mere end 30.000 mennesker. Forskerne peger på, at der er brug for mere forskning, før man anbefaler rutinemåling af skjoldbruskkirtelhormoner.

Målinger vil kunne identificere patienterne

I det andet studie fra Holland viste forskere, at høje niveauer – også inden for normalområdet – af FT4, også er forbundet med karsygdom og død blandt ældre og midaldrende mennesker.

I dette studie analyserede forskerne data fra over 9.000 mennesker, hvor de så på forbindelsen mellem på den ene side FT4 og thyreoideastimulerende hormoner og på den anden side åreforkalkning og død på grund af karsygdom.

Stigende FT4 niveauer var forbundet med:

  • fordoblet risiko for at have høje niveauer af forkalkning
  • 87 procent øget risiko for ateroskleroselateret kardiovaskulære hændelser
  • fordoblet risiko for ateroskleroselateret kardiovaskulær død.

Også her peger forskernes resultater på, at målinger af FT4 vil kunne hjælpe med at identificere personer med øget risiko for åreforkalkning.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift