Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Pårørendes støtte er afgørende

Hjertepatienter med nogen grad af støtte fra pårørende har en højere forekomst af angst og depression sammenlignet med patienter med en høj grad af støtte fra deres pårørende. Og patienterne med kun en lav grad af støtte fra pårørende havde en endnu højere forekomst af angst.

Det viser et nyt dansk studie, der har set på sammenhængen mellem pårørendestøtte og hjertepatientens ofte omfattende psykologiske bekymringer. Op til 40 procent af hjertepatienter udvikler angst eller depression.

”Vores studie indikerer, at angst og depression forekommer oftere hos hjertepatienter, der ikke føler, at de har støtte fra deres pårørende,” siger forsker og hovedforfatter til den videnskabelige rapport, Camilla Hansen, som er ph.d.-studerende ved Center for Evidensbaseret Medicin ved Odense Universitetshospital.

Resultaterne gælder for begge køn, alle aldre, forskellige diagnoser og hænger ikke umiddelbart sammen med uddannelse. Forskerne fandt, at sammenhængen mellem støtte fra pårørende og angst og depression var stærkere for patienter med ægtefæller sammenlignet med patienter uden ægtefæller.

På baggrund af studiets konklusioner siger Hjerteforeningens administrerende direktør Kim Høgh:

”Sundhedsvæsnet bør have et endnu større fokus på den centrale og positive rolle, de pårørende og ægtefællen kan have for hjertepatienten. Vi ser rigtig gerne, at de pårørende og ægtefælle inddrages mere i rehabiliteringen af hjertepatienten, og at hans eller hendes rolle bliver opprioriteret.”

I studiet har forskerne spurgt næsten 2.500 danske hjertepatienter over 35 år om patienterne føler, at de har pårørende, der hjælper og støtter dem. Baseret på patienternes besvarelser har forskerne inddelt patienterne i grupper med høj, nogen og lav grad af støtte fra pårørende.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift