Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Pårørendes støtte er afgørende

Hjertepatienter med nogen grad af støtte fra pårørende har en højere forekomst af angst og depression sammenlignet med patienter med en høj grad af støtte fra deres pårørende. Og patienterne med kun en lav grad af støtte fra pårørende havde en endnu højere forekomst af angst.

Det viser et nyt dansk studie, der har set på sammenhængen mellem pårørendestøtte og hjertepatientens ofte omfattende psykologiske bekymringer. Op til 40 procent af hjertepatienter udvikler angst eller depression.

”Vores studie indikerer, at angst og depression forekommer oftere hos hjertepatienter, der ikke føler, at de har støtte fra deres pårørende,” siger forsker og hovedforfatter til den videnskabelige rapport, Camilla Hansen, som er ph.d.-studerende ved Center for Evidensbaseret Medicin ved Odense Universitetshospital.

Resultaterne gælder for begge køn, alle aldre, forskellige diagnoser og hænger ikke umiddelbart sammen med uddannelse. Forskerne fandt, at sammenhængen mellem støtte fra pårørende og angst og depression var stærkere for patienter med ægtefæller sammenlignet med patienter uden ægtefæller.

På baggrund af studiets konklusioner siger Hjerteforeningens administrerende direktør Kim Høgh:

”Sundhedsvæsnet bør have et endnu større fokus på den centrale og positive rolle, de pårørende og ægtefællen kan have for hjertepatienten. Vi ser rigtig gerne, at de pårørende og ægtefælle inddrages mere i rehabiliteringen af hjertepatienten, og at hans eller hendes rolle bliver opprioriteret.”

I studiet har forskerne spurgt næsten 2.500 danske hjertepatienter over 35 år om patienterne føler, at de har pårørende, der hjælper og støtter dem. Baseret på patienternes besvarelser har forskerne inddelt patienterne i grupper med høj, nogen og lav grad af støtte fra pårørende.

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift