Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny type hjerteklap på vej

Forskning viser, at en ny type hjerteklap, som potentielt set kan omdannes til patientens eget væv, er under udvikling. Klappen reducerer behovet for blodfortyndende medicin og kan muligvis vokse med patienten.

Det er forskere på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, som har undersøgt et nyt biologisk skabelonmateriale udvundet fra grises tyndtarme. Materialet kan måske bruges til en ny og bedre hjerteklap-type.

Patienter med ødelagte hjerteklapper kan i dag få enten en mekanisk eller en biologisk hjerteklap (fra en kalv eller gris). Men de mekaniske klapper kan have lydgener og kræver livslang stærk blodfortyndende behandling, mens de biologiske klapper med tiden kan forkalke og kræve fornyet operation med udskiftning af klappen. Derfor er der behov for en ny type hjerteklap.

Behov for mere forskning

Det nye skabelonmateriale har struktur som pergament og kan foldes til et rør, som efter implantation i hjertet forventes at stimulere celle-indvækst over tid.

Det ser ud til, at den nye klaptype er funktionel umiddelbart, men før man kan indføre et nyt klapmateriale til brug i mennesker, kræver det langtidsstudier.

”Vi bør implantere den nye klaptype i nye grise og lade dem gå i flere måneder med den nye klap, før vi undersøger celle-indvæksten og funktionen af klappen med forskellige undersøgelsesmodaliteter. Celleindvækst, gendannelse af patientens egen klap og eventuel vækst mangler stadig at blive belyst,” siger Diana M. Røpcke Lyager, læge og ph.d. på Aarhus Universitetshospital og leder af forskningsprojektet.

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift