Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Højt sukkerindtag 'karamelliserer' blodkarrenes fimrehår

Spiser man meget sukker i bare to uger nedsætter det både blodkarrenes funktion og blodgennemstrømningen. Det skyldes blandt andet, at det høje sukkerindtag "karamelliserer" de vigtige fimrehår i blodkarrene, så de bliver stive og ikke udvider sig tilstrækkeligt.

Det viser et nyt studie fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift The Journal of Physiology.

Blodkarrenes evne til at regulere blodgennemstrømningen er helt afgørende for kroppens sundhed. For med en forringet evne kan blodkarrene ikke udvide sig tilstrækkeligt, når blodet skal dirigeres til de regioner i kroppen, som har brug for mere blod. I sidste ende belaster og stresser det hjertet, hvilket kan være første skridt på vejen til en hjerte-kar-sygdom.

I studiet, der havde til formål at undersøge hvilke mekanismer i kroppen som påvirkes, når blodgennemstrømningen forringes, gav man deltagerne - 12 raske unge mænd - sukkervand med i alt 225 gram sukker hver dag i 14 dage. På de 14 dage blev deres blodgennemstrømning til benet forringet med 17 procent.

"Vi testede deltagernes blodgennemstrømning, mens de sad ned og sparkede med det ene ben. Det gjorde vi, fordi vi ved, at kroppen er ualmindelig god til at skrue blodgennemstrømningen op, når vi bevæger os," siger adjunkt Lasse Gliemann, Institut for Idræt og Ernæring, der er en af forfatterne bag artiklen.

Han understreger, at der normalt virkelig skal være noget galt med vores systemer, hvis blodgennemstrømningen til benet bliver nedsat: "Når vi kan påvise, at sukkeret har påvirket blodgennemstrømningen under bevægelse bare en lille smule, så har sukkeret haft rigtig stor indflydelse. Så hele 17 procent påvirkning overraskede os meget."

225 gram sukker om dagen er en relativt stor portion sukker. Forskerne valgte bevidst at give forsøgspersonerne en ganske stor portion, fordi hovedformålet med forskningsprojektet var at undersøge hvilke molekylære mekanismer i blodkarret, der bliver påvirket, når blodsukkeret er kronisk forhøjet. Men 225 g sukker er tæt på, hvad nogle indtager i løbet af en enkelt dag, hvis man f.eks. får sodavand flere gange om dagen. Studiet understreger derfor, hvor vigtigt det er, at vi har fokus på, hvad vi indtager.

"At drikke en halv liter cola en sjælden gang i mellem gør intet skadeligt, så længe man ellers spiser sundt og varieret. Men hvis man udsætter sin krop for et så vedvarende og massivt sukkerindtag, som vi udsatte vores forsøgspersoner for, så er resultatet - på kun 14 dage - at blodgennemstrømningen kommer til at svare til den, som vi ser hos nogle mænd, der er over 65 år," fortæller medforfatter og professor Ylva Hellsten fra Institut for Idræt og Ernæring, der dog også understreger, at de 12 unge mænd i forsøget stoppede med at drikke sukkervand efter 2 uger, og at deres blodgennemstrømning derefter hurtigt blev normaliseret.

Forskning fra Institut for Idræt og Ernæring har tidligere påvist, at 1 liter sukkerrig cola om dagen, svarende til kun 106 gram sukker pr. dag igennem et ½ år har udtalt negative virkninger på blodtryk, og fedtophobning i både lever og muskler.

"Det interessante ved vores studie er, at vi nu begynder at forstå mekanismerne ved flere års 'sukkermisbrug'. For et stort og langvarigt indtag af sukker øger sandsynligvis risikoen for at udvikle livsstilssygdomme. Men for at afklare om det er disse virkninger, som er ansvarlige for effekten af det, vil det være nødvendigt at gennemføre et større interventionsstudie, hvor man over længere tid udsætter forsøgspersonerne for en øget sukkerpåvirkning", slutter professor Ylva Hellsten.

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift