Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forsøg med hjemmeovervågning af ældre patienter

Et nyt projekt skal forsøge at give hjertepatienter et mere fleksibelt og mindre krævende forløb. I dag får mange et slagtilfælde, der kunne være undgået, hvis lægerne havde stillet diagnosen hjerterytmeforstyrrelser og givet forebyggende behandling i tide.

Fakta bag projektet, kaldet RAEFEL, er, at man med den nuværende praksis taber mange ældre patienter i processen. Har man dårligt hjerte, bliver man i dag henvist fra sin praktiserende læge til et ambulatorium. Derefter skal en læge kortlægge situationen og siden bestille en monitorering af hjerterytmen, hvilket der er ventetid på. Og ”her bliver de svagelige ældre tabt,” siger Helena Domínguez, overlæge på hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og leder af forskningsprojektet REAFEL, der står for Reaching the Frail Elderly.

Mere smidig organisering

I projektet vil man forsøge at hjælpe de ældre ved at opbygge en smidig organisering mellem hospitalets hjertelæger og de praktiserende læger, så hjerterytmeforstyrrelser kan diagnosticeres uden at belaste patienten væsentligt. Som en hjælp hertil vil projektet benytte en ny sensor, C3, som er udviklet af den danske virksomhed Cortrium. Den måler bl.a. patienternes hjerterytme og kropsstilling og er både kompakt og simpel at betjene. Desuden gør den det muligt for praktiserende læger at iværksætte hjemmemonitorering af hjerterytmen, uden at patienten skal komme til hospitalets ambulatorier. På den måde kan hjertelægerne på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital undersøge patienternes hjerterytme online og give dem deres diagnose, inden de sammen med deres egen læge igangsætter den rette, individuelle behandling.

Forbedret databehandling

Før Cortriums C3-sensor kan bruges i almen praksis, er det nødvendigt at udvikle en bedre behandling af de data, som skal bruges til diagnosticering samt udvikle den platform, som skal understøtte samarbejdet mellem de praktiserende og kliniske læger. Denne udvikling sker i regi af Copenhagen Center for Health Technology (CACHET) og vha. forskere fra Danmarks Tekniske Universitet. 

I Region Hovedstaden fik ca. 600 patienter i 2015 et slagtilfælde, som kunne være undgået, hvis de havde fået den rette behandling i tide.

REAFEL er primært støttet af Innovationsfonden og vil løbe over de næste fire år.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift