Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forsøg med hjemmeovervågning af ældre patienter

Et nyt projekt skal forsøge at give hjertepatienter et mere fleksibelt og mindre krævende forløb. I dag får mange et slagtilfælde, der kunne være undgået, hvis lægerne havde stillet diagnosen hjerterytmeforstyrrelser og givet forebyggende behandling i tide.

Fakta bag projektet, kaldet RAEFEL, er, at man med den nuværende praksis taber mange ældre patienter i processen. Har man dårligt hjerte, bliver man i dag henvist fra sin praktiserende læge til et ambulatorium. Derefter skal en læge kortlægge situationen og siden bestille en monitorering af hjerterytmen, hvilket der er ventetid på. Og ”her bliver de svagelige ældre tabt,” siger Helena Domínguez, overlæge på hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og leder af forskningsprojektet REAFEL, der står for Reaching the Frail Elderly.

Mere smidig organisering

I projektet vil man forsøge at hjælpe de ældre ved at opbygge en smidig organisering mellem hospitalets hjertelæger og de praktiserende læger, så hjerterytmeforstyrrelser kan diagnosticeres uden at belaste patienten væsentligt. Som en hjælp hertil vil projektet benytte en ny sensor, C3, som er udviklet af den danske virksomhed Cortrium. Den måler bl.a. patienternes hjerterytme og kropsstilling og er både kompakt og simpel at betjene. Desuden gør den det muligt for praktiserende læger at iværksætte hjemmemonitorering af hjerterytmen, uden at patienten skal komme til hospitalets ambulatorier. På den måde kan hjertelægerne på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital undersøge patienternes hjerterytme online og give dem deres diagnose, inden de sammen med deres egen læge igangsætter den rette, individuelle behandling.

Forbedret databehandling

Før Cortriums C3-sensor kan bruges i almen praksis, er det nødvendigt at udvikle en bedre behandling af de data, som skal bruges til diagnosticering samt udvikle den platform, som skal understøtte samarbejdet mellem de praktiserende og kliniske læger. Denne udvikling sker i regi af Copenhagen Center for Health Technology (CACHET) og vha. forskere fra Danmarks Tekniske Universitet. 

I Region Hovedstaden fik ca. 600 patienter i 2015 et slagtilfælde, som kunne være undgået, hvis de havde fået den rette behandling i tide.

REAFEL er primært støttet af Innovationsfonden og vil løbe over de næste fire år.

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift