Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Skræddersyet DAPT-behandling på vej

Med Dansk Cardiologisk Selskabs (DCS) godkendelse af nye europæiske guidelines får danske hjertelæger nye redskaber til bedre at risikovurdere patienter med blodprop i hjertet og dermed behandle dem på mere individuel basis.

Det er nye risikoscores – DAPT og PRECISE‐DAPT – som gør det nemmere for lægerne at vurdere den enkelte patients risikoprofil i forhold til hhv. nye blodpropper og blødning. Dermed bliver det muligt i højere grad at ’skræddersy’ varigheden af DAPT til den enkelte patient.

Kortere eller længere behandling

Formand for DCS-arbejdsgruppen, der har vurderet den nye europæiske guideline vedr. ’Dual antiplatelet therapy in coronary artery disease’, er Erik Lerkevang Grove, lektor, forsker og kardiolog på hjerteafdelingen ved Århus Universitetshospital i Skejby. Han understreger, at retningslinjerne ikke ændrer på, at DAPT (acetylsalicylsyre + ADP-receptorblokker i form af enten clopidogrel, prasugrel eller ticagrelor) er standardbehandling efter akut koronart syndrom, lige som de heller ikke ændrer på, at standardvarigheden er 12 måneder:

”Men de betyder, at vi kommer til at se færre, der får 12 måneders DAPT-behandling, og flere der får enten en kortere eller en længere behandling,” siger han og uddyber, at det vil være patienter med høj blødningsrisiko, vurderet ved PRECISE-DAPT score, der får en kortere behandling, og patienter med høj blodpropsrisiko, vurderet ved DAPT-score, som får en længerevarende behandling.

Den forlængede DAPT-behandling er specificeret som ’op til 36 måneder’ for patienter, som udelukkende behandles medicinsk eller som har undergået kirurgisk revaskularisering. Her tilføjer den danske arbejdsgruppe, at forlænget DAPT-behandling også bør overvejes for patienter, som er revaskulariseret med PCI. I arbejdsgruppens kommentarer til den nye guideline understreges det, at brugen af disse risikoscores kan overvejes, men ikke er obligatorisk.

Nyt for de praktiserende læger

Erik Lerkevang Grove glæder sig over, at de nye redskaber gør det nemmere at behandle ift. den enkelte patients risici – hvilket er noget lægerne længe har talt om behovet for, men hidtil har savnet redskaberne til.

Han understreger, at der med ændringen i behandlingen bliver noget nyt at vænne sig, ikke alene for hospitalslægerne, men også for de praktiserende læger, der fremover i epikriserne vil se forskellig varighed af den medicinske behandling. Det vil ikke længere bare være 12 måneder for alle patienter.

I den europæiske guideline anslås det, at antallet af patienter i Europa, der hvert år har behov for en DAPT-behandling efter koronar intervention eller myokardieinfarkt (MI), er stort og stiger jævnt. I 2015-tal er det henholdsvis 1.400.000 og 2.200.000 patienter om året.

Læs mere

De nye retningslinjer og den danske arbejdsgruppes kommentarer til ’Dual antiplatelet therapy in coronary artery’ kan ses her:

http://www.cardio.dk/rapporter/endorsed

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift