Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny guideline for STEMI strammer op

Fremover skal der på europæisk plan strammes op ift. retningslinjerne, der anbefaler PCI inden for to timer efter en stor blodprop (STEMI). Det er en af de anbefalinger, der fremgår af den nye europæiske ’ECS guideline for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation’.

Ændringen kan få stor betydning for patienter mange steder i Europa, men får næppe konsekvenser i Danmark, hvor man i mange år har efterlevet denne praksis overalt. Således var det også i Danmark, at de første studier kom, som viste den positive effekt af at transportere patienten direkte til ballonudvidelse (DANAMI 2), fortæller Hans Henrik Tilsted, overlæge på Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet og formand for DCS-arbejdsgruppen, der har stået for endorsement af de fire nye guidelines.

En nyhed i STEMI-retningslinjerne er en udvidet indikation for, hvem der skal køres direkte til invasivt center. Det betyder, at alle med grenblok nu skal behandles som STEMI, hvis patienten har relevante symptomer. Her er der dog, iflg. Tilsted, tale om en mindre patientgruppe.

Håndled frem for lyske

En anden væsentlig ændring er en primær anbefaling om, at operationen sker via pulsåren i håndleddet. Hvor det hidtil har været praksis at benytte pulsåren i lysken, fastslås det nu, at pulsåren i håndleddet om muligt bør være førstevalg som adgangsvej på grund af en lavere komplikationsrate med denne metode.

Trombolyse i ambulancen

De nye europæiske retningslinjer anbefaler også, at ambulance-teams bliver uddannet og udstyret til at identificere STEMI og foretage trombolyse, og dermed ikke alene – som i dag – at give blodfortyndende medicin. Her er den danske endorsementgruppe enig i, at ambulancepersonalet bør være trænet og udstyret til at optage og vurdere EKG og til at starte initialbehandling, men vurderer ikke, at det er relevant, at alle reddere skal kunne administrere fibrinolyse (trombolyse) – da dette stort set ikke anvendes i Danmark på grund af korte transportveje, påpeger Hans Henrik Tilsted.

Læs mere

De nye retningslinjer og den danske arbejdsgruppes kommentarer til ’ECS guideline for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation’ kan ses her:

http://www.cardio.dk/rapporter/endorsed

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift