Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny guideline for STEMI strammer op

Fremover skal der på europæisk plan strammes op ift. retningslinjerne, der anbefaler PCI inden for to timer efter en stor blodprop (STEMI). Det er en af de anbefalinger, der fremgår af den nye europæiske ’ECS guideline for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation’.

Ændringen kan få stor betydning for patienter mange steder i Europa, men får næppe konsekvenser i Danmark, hvor man i mange år har efterlevet denne praksis overalt. Således var det også i Danmark, at de første studier kom, som viste den positive effekt af at transportere patienten direkte til ballonudvidelse (DANAMI 2), fortæller Hans Henrik Tilsted, overlæge på Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet og formand for DCS-arbejdsgruppen, der har stået for endorsement af de fire nye guidelines.

En nyhed i STEMI-retningslinjerne er en udvidet indikation for, hvem der skal køres direkte til invasivt center. Det betyder, at alle med grenblok nu skal behandles som STEMI, hvis patienten har relevante symptomer. Her er der dog, iflg. Tilsted, tale om en mindre patientgruppe.

Håndled frem for lyske

En anden væsentlig ændring er en primær anbefaling om, at operationen sker via pulsåren i håndleddet. Hvor det hidtil har været praksis at benytte pulsåren i lysken, fastslås det nu, at pulsåren i håndleddet om muligt bør være førstevalg som adgangsvej på grund af en lavere komplikationsrate med denne metode.

Trombolyse i ambulancen

De nye europæiske retningslinjer anbefaler også, at ambulance-teams bliver uddannet og udstyret til at identificere STEMI og foretage trombolyse, og dermed ikke alene – som i dag – at give blodfortyndende medicin. Her er den danske endorsementgruppe enig i, at ambulancepersonalet bør være trænet og udstyret til at optage og vurdere EKG og til at starte initialbehandling, men vurderer ikke, at det er relevant, at alle reddere skal kunne administrere fibrinolyse (trombolyse) – da dette stort set ikke anvendes i Danmark på grund af korte transportveje, påpeger Hans Henrik Tilsted.

Læs mere

De nye retningslinjer og den danske arbejdsgruppes kommentarer til ’ECS guideline for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation’ kan ses her:

http://www.cardio.dk/rapporter/endorsed

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift