Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Bedst at patienter selv måler blodtryk

Hvis folk med forhøjet blodtryk selv stod for at måle det jævnligt derhjemme, ville antallet af blodpropper og slagtilfælde kunne reduceres mærkbart.

Det konkluderer britiske forskere, som har set på, hvordan blodtrykket udviklede sig blandt tre grupper af patienter, der over et år skulle tjekke deres blodtryk på tre forskellige måder. Den ene gruppe målte selv blodtrykket og emailede målingerne til lægen. Den anden gruppe brugte en app på telefonen til at sende målingerne til lægen. Og den tredje var en kontrolgruppe, der som normalt gik til lægen for at få målt deres blodtryk. De indsamlede data blev brugt til at justere patienternes medicin.

Det gennemsnitlige blodtryk for alle patienterne var til en begyndelse 153. Da de 12 måneder var gået, var kontrolgruppens faldet til 140, mens de andres var faldet til hhv. 137 og 136. Og det svarer til en reduktion i risikoen for slagtilfælde med 20 procent og i risikoen for blodprop med 10 procent.

”Folk som selv overvåger deres blodtryk og deler målingerne med deres læge opnår en bedre kontrol,” siger studiets førsteforfatter, Dr. Richard J. McManus fra University of Oxford. Og han tilføjer, at med alle de mennesker, der har forhøjet blodtryk, ville selvmonitorering føre til et stort fald i antal slagtilfælde.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift