Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Bedst at patienter selv måler blodtryk

Hvis folk med forhøjet blodtryk selv stod for at måle det jævnligt derhjemme, ville antallet af blodpropper og slagtilfælde kunne reduceres mærkbart.

Det konkluderer britiske forskere, som har set på, hvordan blodtrykket udviklede sig blandt tre grupper af patienter, der over et år skulle tjekke deres blodtryk på tre forskellige måder. Den ene gruppe målte selv blodtrykket og emailede målingerne til lægen. Den anden gruppe brugte en app på telefonen til at sende målingerne til lægen. Og den tredje var en kontrolgruppe, der som normalt gik til lægen for at få målt deres blodtryk. De indsamlede data blev brugt til at justere patienternes medicin.

Det gennemsnitlige blodtryk for alle patienterne var til en begyndelse 153. Da de 12 måneder var gået, var kontrolgruppens faldet til 140, mens de andres var faldet til hhv. 137 og 136. Og det svarer til en reduktion i risikoen for slagtilfælde med 20 procent og i risikoen for blodprop med 10 procent.

”Folk som selv overvåger deres blodtryk og deler målingerne med deres læge opnår en bedre kontrol,” siger studiets førsteforfatter, Dr. Richard J. McManus fra University of Oxford. Og han tilføjer, at med alle de mennesker, der har forhøjet blodtryk, ville selvmonitorering føre til et stort fald i antal slagtilfælde.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift