Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyopereredes risiko kan sænkes med Pradaxa

I årtier har man været tilbageholdende med at give blodfortyndende medicin til nyopererede patienter på grund af risikoen for blødning i det opererede område. Men nu viser et nyt studie, at den Pradaxa  har en gavnlig effekt, uden at blødningsrisikoen øges.

Således mindskedes forekomsten af alvorlige hjertekar-komplikationer og død med 28 procent i en 16 måneder lang opfølgningsperiode.

Hos nyopererede størkner kroppens blod kraftigere end normalt og medfører dermed risiko for blodpropper, apopleksi, amputationer og død. På verdensplan er det mere end otte millioner patienter, der årligt udvikler tilstanden kaldet myokardieskade efter ikke-kardiel kirurgi (MINS), som er en skade på hjertet forårsaget af blodprop eller kirurgisk stress. Og det er disse patienter, der nu kan få mindsket deres risiko vha. Pradaxa (dabigatran).

Glædeligt at risikoen kan mindskes

Bag studiet står et internationalt hold af forskere, der også tæller danske forskere fra seks danske hospitaler. Leder af det danske team var overlæge på Anæstesiafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Christian S. Meyhoff. Han glæder sig over, at lægerne nu har fået mulighed for at bedre prognosen for tusindvis af patienter, som hvert år får hjerteskade efter større operationer.

”Patienter med selv mindre skader på hjertet efter operationer har høj risiko for efterfølgende komplikationer og død. Det er glædeligt, at denne risiko nu kan nedsættes med blodfortyndende medicin uden betydende bivirkninger,” siger han.

Ingen ekstra bivirkninger

MANAGE-studiet, der havde base på Population Health Research Institute (PHRI) i Canada, inkluderede 1.754 patienter i 19 lande. Heraf var 51 procent mænd og gennemsnitsalderen 70 år. Efter en opfølgningsperiode på 16 måneder havde 11 procent af patienterne, som blev behandlet med dabigatran, fået en alvorlig hjertekar-komplikation eller var døde sammenlignet med 15 procent af patienterne på placebo. Det svarer til en 28 procent reduktion hos patienter, der fik dabigatran. Det er forventeligt med øget blødningstendens, når man tager blodfortyndende medicin, men her viste studiet ingen betydende forskel mellem de to grupper i større eller livstruende blødninger.

Det nye studie bygger på opdagelser af, at man med en simpel blodprøve (troponin) kan identificere patienter med MINS efter operationer og dermed kan advare personalet om at alvorlige komplikationer er på vej. 

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift