Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Undersøger sammenhæng mellem D-vitaminstatus og højere blodtryk

Forskere i Odense Børnekohorte er i øjeblikket i gang med at undersøge sammenhæng mellem lavere D-vitaminstatus og højere blodtryk hos mindre børn. Indtil videre peger undersøgelserne på, at der er sammenhæng.

Det har ikke tidligere været undersøgt, om der er sammenhæng mellem lavere D-vitaminstatus og højere blodtryk hos småbørn, fortæller forsker Henrik Thybo Christesen, overlæge og professor, HC. Andersens Børnehospital, OUH. Børnene i kohorten følges fra graviditet til de når 18-års alderen.

I de foreløbige undersøgelser har vi set, at der ved tre-årsundersøgelsen er en sammenhæng mellem lavere D-vitamin i navlesnoren og højere blodtryk. Noget der potentielt kan udvikle sig til forhøjet blodtryk i voksenlivet, mener Henrik Thybo Christesen. Derfor er det interessant, hvad fem – og syvårsundersøgelserne senere viser, så man forhåbentligt kan få flere brikker i undersøgelsen til at falde på plads.

Henrik Thybo Christesen siger, at sammenhængen mellem D-vitaminniveau og blodtryk ses ikke kun ved lavt serum-250HD, men også ved stadigt højere koncentrationer. Jo, højere D-vitaminstatus selv i normalområdet af navlesnores s-250HD, jo, lavere er blodtrykket. Med andre ord - det virker som, at D-vitamin beskytter mod højere blodtryk.

En tidligere undersøgelse har kortlagt, at der er sammenhæng mellem lav D-vitaminstatus hos moderen under graviditet og højere blodtryk hos 10-års børn, men Odense Børnekohortes undersøgelser skal være med til at kortlægge, hvordan det ser ud hos de mindre børn, fortæller Henrik Thybo Christesen.

Piger reagerer muligvis stærkere

Odense Børnekohorte har delt analyserne op i pige- og drengebørn. Her har det overraskende vist sig, at sammenhængen mellem D-vitamin og blodtryk alene ses hos piger og ikke ved drenge. En sådan kønsspecifik sammenhæng er ikke set før hos børn. Henrik Thybo Christesen kan ikke give en forklaring herpå. Det kan dog tænkes, at forskelle i kønshormoner i fostertilværelsen og hos nyfødte gør, at D-vitamin nedsætter hormonet renin hos pigerne. Men undersøgelsen i Odense Børnekohorte giver ingen biologiske forklaringer.

Sammenhængen mellem D-vitaminstatus og blodtryk hos drenge og piger skal undersøges nærmere i Odense Børnekohorte ved fem- og syvårsundersøgelsen af børnene. Her skal der ikke kun ses på navlesnorsværdier af s-250HD, men også på værdier fra blodprøver ved femårs alderen.

”Vi vil belyse, om der kan være tale om en tidlig programmerende effekt fra fostertilstanden, om sammenhængen forsvinder eller styrkes med alderen og om den aktuelle D-vitaminstatus har mere betydning end tidligere. Bestyrkes sammenhængen mellem D-vitamin og blodtryk, kan det have et forebyggende perspektiv. Selv om Sundhedsstyrelsen anbefaler D-vitamintilskud til gravide og børn under to år, er tilslutningen til denne forebyggende overraskende lav. Specielt for flergangsfødende i kohorten,” siger Henrik Thybo Christesen afsluttende.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift