Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


En sød tand kan give mindre kropsfedt

Mennesker, der har en gen-variation af FGF21, er disponeret for mindre fedt i kroppen end andre mennesker. Samtidig er netop denne genændring en af forklaringerne på hang til søde sager. Og således ser det overraskende ud til, at genet bag den søde tand er forbundet med mindre fedt på kroppen.

Resultatet kom også bag på forskerne, der bl.a. kommer fra Københavns Universitet, KU:

”Det går lidt i mod almindelig intuition, at mennesker, der spiser mere sukker, skulle have mindre kropsfedt. Men man skal huske, at vi kun undersøger denne specifikke genændring og forsøger at finde sammenhænge i forhold til kroppen. Dette er kun en lille brik i puslespillet, der beskriver sammenhængen mellem kost og sukkerindtag og risikoen for fedme og diabetes,” fortæller en af forskerne bag studiet, Niels Grarup, lektor på Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research.

Det var forskerne fra KU, som sidste år fandt frem til, at en stor sukkertrang kan være bestemt af en genetisk variation. Og de nyeste resultater er fremkommet i et internationalt samarbejde med forskere på det britiske University of Exeter Medical School i spidsen.

Vigtig viden i udvikling af lægemidler

Det er store datamængder, der danner grundlag for forskernes konklusioner. De har undersøgt helbredsinformationer fra mere end 450.000 mennesker, der har indvilliget i at få dem registreret i den engelske UK Biobank. Det inkluderer blandt andet blodprøver, spørgeskema om kost og genetisk data.

”Når vi har så mange mennesker med i undersøgelsen, så giver det konklusionerne en vis stor robusthed. Selvom der kun er lille forskel i mængden af kropsfedt eller i blodtryksniveauet, afhængig af om man har denne genændring, er vi meget sikre på resultaterne. Omkring 20 procent af den europæiske befolkning har denne genetiske disponering,” siger Niels Grarup.

Den nye viden om folk med den ’genetisk søde tand’ er primært vigtig for potentiel udvikling af lægemidler og fremtidig forskning. Der forskes nemlig i, om man med lægemidler kan ramme eller erstatte FGF21 i forhold til behandling af fedme og diabetes.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift