Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kolesterol har betydning for infektion

Mens sammenhængen mellem kolesterol og hjerte-kar-sygdom er kendt, viser danske forskere nu, at kolesterol også har en betydning for udviklingen af infektionssygdomme som f.eks. diarré og lungebetændelse. Det ’gode’ kolesterol kan således spille en vigtig rolle i immunforsvaret.

Det er forskere fra Herlev Gentofte Hospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, der har set på sammenhængen.

”Vi fandt overraskende, at både personer med lavt og højt HDL kolesterol havde markant øget risiko for at blive indlagt på hospital med en infektionssygdom. Og måske endnu vigtigere, så havde de samme grupper af mennesker også øget risiko for at dø af infektionssygdomme,” siger professor og overlæge Børge Nordestgaard fra Københavns Universitet og Herlev og Gentofte Hospital.

Studiet viser, at de 21 procent af befolkningen med lavest og de otte procent med højest niveau af HDL kolesterol havde en øget risiko for at få infektionssygdomme. For personer med meget lavt HDL kolesterol var risikoen for at blive ramt af en infektion 75 procent større end normalgruppens, og tilsvarende var den 43 procent højere for dem med meget høje niveauer af HDL kolesterol.

Resultaterne af det nye studie bygger på data fra 100.000 personer fra Herlev-Østerbro-undersøgelsen, der er fulgt over seks år ved hjælp af de danske sundhedsregistre.

Forskerne fortæller, at adskillige studier foretaget i dyr og celler indikerer, at HDL har betydning for funktionen af immunsystemet og derved modtagelighed for infektion, men at dette studie er det første, der har undersøgt, om HDL er forbundet med risikoen for infektionssygdomme blandt personer i den almindelige befolkning.

Ud fra dette studie kan det ikke konkluderes, at et meget højt eller meget lavt HDL-niveau er direkte skyld i infektionssygdommene, men forskerne kan heller ikke udelukke, at der er en årsagssammenhæng, blandt andet fordi de genetiske data peger i den retning.

”Vores fund peger i retning af, at forskning i HDL fremover skal fokusere på en række andre sygdomme, heriblandt infektionssygdomme, og ikke kun snævert på hjertekarsygdomme, som det har været tilfældet indtil nu,” siger Børge Nordestgaard.

Studiet er netop publiceret i det højest rangerede tidsskrift indenfor hjertesygdomme – European Heart Journal.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift