Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hjertelægernes nye formand er comeback-kid

Henrik Steen Hansen, kardiologisk overlæge fra Odense Universitetshospital, er ny formand for Dansk Cardiologisk Selskab. Han er den første nogensinde, der vælges igen.

Dansk Cardiologisk Selskab er måske det mest velstrukturerede lægevidenskabelige selskab i landet. To år i forvejen vælges den nye formand, og den gamle formand fortsætter i endnu et år i bestyrelsen – inden det er slut. Når det gælder den slags regler, så er kardiologerne faktisk mere restriktive end selv Enhedslisten, der dog tillader sine medlemmer syv år med tillidsposter,

Det hele er forberedt til mindste detalje. Men så dukkede Henrik Steen Hansen, engageret kardiologisk overlæge fra OUH, for to år siden op som ny kandidat til formandsposten – og han blev valgt til kommende formand, og med den allerstørste forudsigelighed blev han selvfølgelig valgt som ny formand efter Lene Holmvang, ledende overlæge fra Rigshospitalet, på weekendens årsmøde på Nyborg Strand.

Men denne gang var det ikke, som det plejer. Henrik Steen Hansen har nemlig allerede haft en periode som formand. Fra 2006-2008 havde han sit første formandsskab, klemt inde mellem Jan Kyst Madsen og Hans Erik Bøtker.

Derfor er Henrik Steen Hansen den første nogensinde, der vælges igen.

Den nye formands strategi skal først diskuteres efter sommeren. Indtil da kan man forholde sig til, hvad man kan forvente. På det punkt hjælper det, at Henrik Steen Hansen også har været formand for Hjerteforeningen, og der kæmpede han for patienternes sag, men han skulle også magte en genopretning af foreningens ry og rygte efter skandalesagerne på Rigshospitalet i de år.

I de sager lagde han markant afstand til, hvad der i virkeligheden var hans kolleger. Der var fra begyndelsen ingen tvivl om, hvor Henrik Steen Hansen stod, og siden har han i det hele taget markeret sig med integritet og åbenhed.

Men den nye formand er nok frem for alt en lyttende type. I sit hidtidige virke har han lagt vægt på at skabe resultaterne i fællesskab. Han er kollektivets mand, som formår at få omgivelserne til at spille sammen.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift