Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt projekt skal afhjælpe social ulighed ved unges helbred

For at finde ud af, hvordan man spotter tegn tidligt i livet på senere sygdom, har forskere fra Regionshospitalet i Herning inviteret 300 unge på 28-29 år med i en ny undersøgelse. Her skal det kortlægges i hvor høj grad de unge har tidlige tegn på hjertekarsygdom og stofskifteforstyrrelser.

De 300 unge er er alle fra det tidligere Ringkøbing Amt og en del af Projekt Vestliv. De er blevet fulgt med spørgeskemaer om deres fysiske og mentale helbred samt sociale baggrund, siden de var 15 år. Og nu skal de igennem en fysisk undersøgelse, der omfatter bl.a. blodprøver, ultralyd og CT-scanning af hjertet.

Forskerne, der kommer fra afdelingerne Arbejdsmedicin og Hjertemedicin ved Hospitalsenheden Vest, håber, at den nye viden kan give f.eks. sundhedsplejersker og praktiserende læger bedre redskaber til at identificere unge med høj risiko for hjertekarsygdom og stofskifteforstyrrelse. For jo tidligere risikoen opdages hos de unge, des før vil man kunne sætte ind med forebyggelse.

Del af et større projekt

Tidligere forskning har vist, at der er social skævhed i, hvem der rammes af hjertekarsygdomme og stofskifteforstyrrelser, herunder overvægt. Skævheden kan ikke udelukkende forklares med livsstilsfaktorer som kost, rygning og motion. Derfor vil undersøgelsen også fokusere på de unges psykosociale baggrund.

Undersøgelsen, der netop er sat i gang, er del af en større undersøgelse med titlen ’Betydningen af social ulighed og utryghed for udviklingen af kardiovaskulære og metaboliske risikomarkører hos unge voksne’.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift