Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Mange har først haft en 'stille' blodprop

Næsten en af hver ti, der får en første blodprop i hjertet har i realiteten haft en før, som blot ikke er blevet diagnosticeret. En ’silent MI’ kalder forskerne det, og kom også frem til, at netop disse patienter udgør en højrisikogruppe for efterfølgende hjertekarsygdom.

Det er et hollandsk studie, der viser, at 8,2 procent af nye blodprop-patienter tidligere har haft en ’stille’ blodprop. Og samme studie tyder på, at tilstedeværelsen af ​​et tidligere infarkt – identificeret vha. MR – er en kraftig indikation af efterfølgende alvorlige hjertelidelser.

Forskerne mener, at resultaterne understreger værdien af MR-scanninger til identifikation af de patienter, der har det største behov for intensiv sekundær forebyggelse og overvågning.

"Når du finder det stille MI, er der ikke meget mere, du kan gøre, fordi vinduet for behandling allerede er lukket," siger studiets førsteforfatter, Raquel Amier, MD ved University Medical Center i Amsterdam.

Behov for øget overvågning

Sekundær forebyggelse er en stor del af patientplejen til alle, der har haft en blodprop i hjertet. Det indebærer bl.a. forebyggende medicinsk behandling, livsstilsændringer og regelmæssige tjek af blodtryk, kolesterol m.m. Men blandt patienter, der forud har haft en stille blodprop, er der god grund til at være endnu ’mere strikse og holde disse patienter under øget intensiv overvågning’, påpeger forskeren. Og fordi de har en højere risiko, kan man for dem overveje en lavere tærskel for angiografi og diagnostiske test til opdagelse af blodpropper, hvis de får nye, atypiske symptomer.

Raquel Amier er klar over, at det næppe er realistisk, at alle hjertecentre vil begynde at MR-scanne for at lede efter ’stille’ blodpropper. Men hun håber i det mindste, at hendes studie vil højne opmærksomheden på noget, som normalt ikke er på lægernes radar, nemlig at deres patienter måske kan have haft en tidligere ’stille’ blodprop. Og hun peger på, at det især er diabetikere, der oplever disse ’stille’ blodpropper.

Større risiko for at dø

Studiet viste også, at sammenlignet med akutte MI-patienter uden tegn på en forudgående ’stille MI’, har dem med sådan en tidligere blodprop større sandsynlighed for at dø i de følgende syv opfølgningsår eller komme ud for en anden stor hjertekarmæssig hændelse. Og denne sammenhæng holdt, også når forskerne tog højde for andre højrisiko-faktorer.

Hvorfor nogle mennesker oplever ’stille’ blodpropper, kan forskeren bag studiet ikke forklare. Hun ved således ikke, om det skyldes, at de vitterlig ingen symptomer har, eller om det skyldes, at deres symptomer er anderledes og lægerne derfor ikke genkender dem. Det håber hun fremtidige studier vil se på.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift