Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Udvidet Repatha-indikation godkendt i Europa

Europa-Kommissionen har godkendt en udvidet indikation til PCSK9-hæmmeren Repatha (evolocumab) til forebyggelse af hjerteanfald, slagtilfælde og koronar revaskularisering hos voksne med kendt hjertekarsygdom.

Godkendelsen er sket på baggrund af det store FOURIER-studie, som i foråret viste, at Repatha reducerede risikoen for hjerteanfald med 27 procent, risikoen for slagtilfælde med 21 procent og risikoen for koronar revaskularisering med 22 procent hos voksne med hjertekarsygdom.

FOURIER, der omfattede over 27.000 patienter, viste, at evolocumab i kombination med statinbehandling sænkede risiko for hospitalsindlæggelse for ustabil angina, koronar revaskularisering, hjerteslag, slagtilfælde eller kardiovaskulær død med 15 proceent sammenlignet med placebo.

I USA fik Repatha en tilsvarende godkendelse tilbage i december af de amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA. Her blev midlet godkendt første gang i 2015 til behandling af forhøjet kolesterol hos patienter med familiær hyperkolesterolemi (FH) og hos dem med tegn på atherosklerotisk hjertekarsygdom.

"Videnskaben viser tydeligt værdien af et lavere LDL-C. Og denne godkendelse understreger den rolle, som evolocumab kan spille blandt højrisikopatienter, for hvem statiner alene ikke er nok,” siger Sean Harper, direktør for forskning og udvikling på Amgen i en kommentar til godkendelsen i Europa.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift