Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Svært overvægtige mænd har størst risiko for AF

Overvægt og fedme er især for mænd en stærk risikofaktor for udvikling af uregelmæssig hjerterytme (AF).

I et nyt, norsk studie tydeliggøres det, hvordan risikoen fordeler sig på hhv. mænd og kvinder. Og her viser det sig, at meget overvægtige mænd har en fire gange så stor risiko for AF som mænd med normal vægt, mens den øgede risiko for kvindernes vedkommende er den dobbelte af de normalvægtiges. Konklusionen lyder, at det for både mænd og kvinder gælder, at et lavere BMI over tid er forbundet med en dalende risiko for udvikling af AF, lige som et øget BMI øger AF-risikoen – og at sammenhængene er stærkest for mænd uanset BMI.

Forskerne bag forklarer, at det ikke alene handler om, at overvægt/fedme ændrer hjertets struktur og gør det mere modtageligt for udvikling af AF, men også om, at andre risikofaktorer for AF i højere grad findes blandt overvægtige – f.eks. forhøjet blodtryk. De peger på kliniske effekter af studiet, som bl.a. handler om at tilskynde både mænd og kvinder med højere BMI end nomalt til at reducere deres vægt. For selv små vægttab kan gøre en forskel, mens risikoreduktionen stiger med vægttabet.

Denne identificering af kønsforskelle i sammenhænge mellem vægt og AF-risiko kan bruges til at udvikle kønsspecifikke forebyggelsesstrategier, noterer forskerne.

Studiet bygger på data fra 25.000 nordmænd, som blev fulgt over 16 år for at se, hvordan deres vægt påvirkede deres risiko for AF. Et delresultat af undersøgelsen går på, at også mænd, der ikke er alvorligt overvægtige, har en højere risiko for AF. Det samme gælder kvinderne, men som ved de alvorligt overvægtige er sammenhængen mellem overvægt og AF knap så kraftig som for mændene.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift