Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny antidot godkendt i USA

I USA har lægemiddelmyndighederne, FDA, netop godkendt lægemidlet AndexXa som antidot til NOAK-præparaterne Xarelto (rivaroxaban) og Eliquis (apixaban).

Dermed vil effekten af den blodfortyndende behandling med disse præparater kunne standses inden for få minutter i tilfælde af akutte operationer eller livstruende og ukontrollerede blødninger.

Hidtil har Pradaxa været det eneste NOAK-middel med en antidot, Praxbind, der blev godkendt herhjemme i januar 2016.

I en kommentar til godkendelsen af AndexXa siger professor Gunnar Gislason, forskningschef i Hjerteforeningen og leder af forskningen på kardiologisk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital, at det er godt med antidot’s til NOAK-midlerne af typen faktor Xa-hæmmere.

”De er gode at have i skabet, når der er brug for dem i tilfælde af akutte eller livstruende situationer,” siger han.

Han mener dog generelt, at frygten ved manglende antidot’s er en smule overdrevet, da det er meget sjældent, at der er brug for dem. Bl.a. fordi NOAK-præparaterne er så korttidsvirkende, at det som oftest er tilstrækkeligt at stoppe brugen af disse.

Gislason forventer heller ikke, at frigivelsen af AndexXa vil påvirke, hvilke antikoagulerende behandlinger lægerne giver deres patienter. Således har det ikke kunnet ses på salgstallene for Pradaxa, at dette NOAK-middel for godt et par år siden fik en antidot, påpeger han og siger derfor:

”Det får næppe konsekvenser for lægernes valg af behandling, at der nu findes endnu en antidot.” Af samme grund tror han ikke, at man skal forvente et voldsomt stigende salg af NOAK-midlerne Xarelto og Eliquis.

Den største effekt af antidot’s ser forskningschefen i den tryghed, det giver patienterne at vide, at der findes en antidot til deres NOAK-behandling. På den måde gør antidot’s NOAK-præparaterne lidt mere sikre og mere anvendelige, siger han.

I USA er der anderledes store forventninger til salget af både NOAK’s og deres antidot’s. Ifølge amerikanske medier forventer investorerne her både et salg i blockbuster-klassen af AndexXa og store stigninger i salget af Xarelto og Eliquis.

En betinget godkendelse

Godkendelsen af AndexXa er sket via FDA’s såkaldte Accelerated Approval og baserer sig på resultater med midlet målt på raske frivillige. Og myndighederne understreger, at den fortsatte godkendelse afhænger af de kliniske studier af AndexXa, som starter næste år.

De amerikanske myndigheders godkendelse af den nye antidot ventes at føre til godkendelse også i Europa inden længe.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift