Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Håber at finde de rette patienter til lavdosis NOAK

ACC.17: Ida Albertsen har netop begyndt sit PhD-studie, der vil kunne bidrage til, at et af ACC’s helt store trækplastre, studiet EINSTEIN CHOICE, kan få endnu mere perspektiv og anvendelighed i den kliniske praksis.

Hendes PhD-afhandling  går nemlig ud på at risikostratificere recidiv ved venøs trombose. Hun har kun taget de første spadestik til afhandlingen, men hun er gået i gang på et tidspunkt, hvor timingen ikke kan være bedre.

EINSTEIN CHOICE vil ifølge specialeansvarlig overlæge Torben Bjerregaard, Institut for Klinisk Medicin, Kardiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus og Kenneth Egstrup, professor, dr. med og overlæge, ansvarlig for Medicinsk Forskningsafdeling på Odense Universitetshospital, igangsætte en debat om, hvilke patienter, der eventuelt skal have livslang NOAK-behandling på en nedsat dosis.

”Den store diskussion bliver nu, hvem der skal have den livslange behandling,” siger Torben Bjerregaard.

For at kvalificere denne diskussion, er der behov for meget mere viden om, hvilke patienter, der har den største risiko for recidiv.

”Jeg skal undersøge, hvilke patienter, der har størst risiko for recidiv, og derved opnå et bedre beslutningsgrundlag i forhold til behandlingsvarighed end vi har i dag,” siger Ida Albertsen, der er tilknyttet Kardiologisk afdeling, Aalborg Sygehus.

Ida Albertsen vil studere patienter med provokerede blodpropper, med uprovokerede blodpropper og cancerpatienter, hvor blodpropperne er en følge af cancersygdommen eller behandlingen.

”Som guidelines er i dag, er det for en stor del op til lægen selv at vurdere, hvor længe han eller hun vil behandle patienten.  Der er ingen klare anvisninger i guidelines," siger hun.

Ida Albertsens studie er det første i Danmark med nye data, afdækker hvor mange og hvem, der får recidiv.

Og perspektivet er, at hendes studie vil kunne bidrage til klarere retningslinjer, og som en del af arbejdet med mere konkrete anvisninger i guidelines mht., hvornår man overfor den enkelte patient bør overveje langvarig eller livslang behandling.

”Og der skal indføres flere faktorer i stratificeringen, så lægen også får hjælp til overvejelserne, hvis f.eks. patienten har KOL,” siger Ida Albertsen.

 

Tags: ACC17

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift