Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Steen Werner: Det er en kommunikationsbrist

Steen Werner Hansen

Efter at 16 medlemmer af det tidligere RADS-fagudvalg for behandling af hyperlipidæmi i et brev til Medicinrådet har protesteret mod, at deres navne bruges i den nye behandlingsvejledning, erkender formanden for Medicinrådet, at der er tale om en kommunikationsbrist.

Om det betyder, at deres navne vil blive fjernet fra behandlingsvejledningen, vil han dog først tage stilling til, når rådet har talt med fagudvalget.

”Nu vil vi lige tage kontakt til de 16 og følge op på deres brev. Det vigtigste er, at få sagen fuldt belyst, inden vi foretager os noget,” siger Steen Werner Hansen, vicedirektør for Herlev og Gentofte Hospital og en af to formænd for Medicinrådet.

De 16 medlemmer af fagudvalget er utilfredse med, at det i den nye behandlingsvejledning ser ud som om, at de bakker op om rekommandationen af PCSK9-hæmmeren Praluent som 1. valg i behandlingen af hyperlididæmi. Det siger de i dag, at de næppe ville have gjort, hvis de var blevet spurgt, eftersom der nu er langt bedre evidens for den anden PCSK9-hæmmer på markedet, Repatha. Denne evidens kom med det store FOURIER-studie, hvis resultater blev offentliggjort i maj.

Når behandlingsvejledningen fra juni ikke tager højde for dette resultat, er det, fordi Medicinrådet, lige som tidligere RADS, har den holdning, at man ikke bør ændre behandlingsvejledningerne alt for ofte. Derfor besluttede rådet at vente med at se på en eventuel ændring af anbefalingen for PCSK9-hæmmere, indtil der foreligger sammenlignelige data på de to lægemidler – hvilket der ventes at gøre i løbet af et halvt år.

”Det er sådan, vi plejer at gøre, og sådan vi også valgte at gøre det her. Men der har været en kommunikationsbrist i forhold til fagudvalget, og det må vi få rettet op på,” siger Steen Werner Hansen.

Han understreger, at der indtil videre ikke er noget, der tyder på, at der er markant stor forskel på de to PCSK9-hæmmere. Men hvilken, der skal have den endelige anbefaling, tager rådet stilling til, når endpoint-resultaterne for Praluent er kommet, fastslår han.

Tags: Medicinrodet?

Taltz får positiv udtalelse fra CHMP

Taltz anbefales til behandling af aktiv psoreasisartrit hos voksne af Det Europæiske Lægemiddelagentur komité for godkendelse af medicin til mennesker (CHMP). Rigtig god nyhed, mener dansk reumatolog.

Træning er mest effektivt ved impingementsyndrom

Træningsprogrammer, der lægger vægt på specifikke øvelser for rotatormanchet og scapulære muskler, er blandt de mest effektive tiltag til forbedring af skulderfunktion og lindring af smerter ved impingementsyndrom (kollisionssyndrom).

Gigtmiddel kan bekæmpe dødelig hudkræft

Behandling af den mest dødelige form for hudkræft kan blive mere effektiv, hvis den kombineres med et velkendt lægemiddel mod leddegigt.

Studie antyder: D-vitamin forebygger leddegigt

Risikoen for at udvikle leddegigt og andre inflammatoriske sygdomme reduceres ved at sikre et tilstrækkeligt niveau af D-vitamin, men hjælper tilsyneladende ikke stort, når sygdommene først er opstået.

Gabapentinoider giver ikke effektiv smertelindring

Gabapentinoiders anvendelse ved behandling af kroniske lændesmerter er udbredt, men effekten er ubetydelig og står ikke mål med bivirkningerne. Det mener et hold canadiske forskere.

Nyopdaget molekyle kan revolutionere gigt-behandling

Et molekyle kan revolutionere behandlingen af leddegigt og andre autoimmune sygdomme ved at hæmme et protein, der medvirker til at få kroppen til at angribe sit eget væv.

Wolfram kan dæmpe colitis

Ved hjælp af grundstoffet wolfram er det lykkedes forskere at reducere den eksplosive aktivitet af visse mavetarm-bakterier, der får eksempelvis colitis til at flamme op.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift