Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Alvorlig psoriasis øger risikoen for diabetes

Jo alvorligere psoriasis-patienter er ramt, des større er risikoen for at få diabetes. 

Et nyt studie publiceret i Journal of the American Academy of Dermatology antyder, at der er en direkte sammenhæng mellem, hvor stor en del af kroppen der er angrebet af psoriasis og risikoen for at udvikle type 2- diabetes.

Studiet fra Pennsylvania University, som er baseret på en engelsk database over patientjournaler over fire år, viser, at personer med psoriasis har signifikant højere risiko for at udvikle type 2-diabetes end personer uden psoriasis, og at risikoen stiger i takt med sværhedsgraden af psoriasis.

Ved BSA (body surface area) på 10 procent øges risikoen således med 64 procent sammenlignet med personer uden psoriasis, og helt uafhængigt af øvrige typiske risikofaktorer som eksempelvis vægt.

”Det er spændende studie med et interessant budskab, som taler ind i opportunistisk screening, så man fanger de psoriasispatienter, der er i risikogruppen for at udvikle diabetes 2”, siger professor dr. med forskningschef Nordsjællands Hospitaler Lise Tarnow.

Ifølge undersøgelsens seniorforfatter Joel M. Gelfand, MD MSCE, professor i dermatologi og epidemiologi hos Penn er den type inflammation man ser ved psoriasis kendt for at fremme insulinresistens. Og derudover ser man ifølge Gelfand de samme genetiske mutationer ved psoriasis og diabetes, hvilket tyder på et biologisk sammenhæng mellem de to tilstande.

Tidligere studier har påvist en sammenhæng, men det er første gang, at man specifikt undersøger, hvordan sygdommens sværhedsgrad påvirker risikoen for at udvikle type 2-diabetes.

Gelfand og hans team benyttede BSA (body surface area) for at måle sværhedsgraden af psoriasis. I studiet indgik 8124 voksne med og 76.599 voksne uden psoriasis af forskelligt køn, alder, bmi og andre diabetesrelaterede risikofaktorer. Studiet løb over fire år.

Et overbevisende argument

I studiet fandt man, at psoriasispatienter med en BSA på to procent eller mindre havde en relativ risiko for at udvikle diabetes på 1,21 svarende til ca. 21 procent højere end personer uden psoriasis. Og risikoen steg markant ved en BSA på 10 procent eller mere. I gennemsnit får 5,97 ud af hver 1000 diabetes i et tilfældigt år.

I gruppen af psoriasispatienter med en BSA større end 10 procent stiger dette tal til 12,22 per 1000 personer. Og denne gruppe havde en relativ risiko på 1,64, eller 64 procent højere risiko end patienter uden psoriasis. Derudover fandt Gelfand og hans team at for hver 10 procent stigning i BSA steg den relative risiko med yderligere 20 procent. Patienter med en BSA på 20 procent har med andre ord 84 procent højere risiko for at udvikle type 2-diabetes, patienter med 30 procent BSA 104 procent højere etc.

Undersøgelsens resultaterne er helt uafhængige af traditionelle diabetesrelaterede risikofaktorer. Alligevel ses en stærk sammenhæng mellem sværhedsgraden af psoriasis og den forøgede risiko for at udvikle diabetes, hvilket ifølge undersøgelsens seniorforfatter Joel M. Gelfand giver et overbevisende argument for causal sammenhæng mellem de to sygdomme.

Gelfand mener tillige, at undersøgelsens resultater kalder på rutinemæssig måling af BSA, og at man hos patienter med en BSA på mere end 10 procent bør sikre en målrettet forebyggende indsats mod diabetes. Og at de nye fund bidrager yderligere til forståelsen for de risici, der er forbundet med svær psoriasis som han har påvist i andre studier f.eks. kardiovaskulære hændelser, leversygdom og død.

”Symptomerne på type 2-diabetes udvikler sig langsomt - fra måneder til år og er symptomsvage. Det nye studie bør således give anledning til, at blodsukkermålingen sidder lidt mere løst ude i almen praksis, så man ikke overser, at psoriasispatienten udvikler diabetes, og så man kan komme i gang med at behandle, hvis nødvendigt,” siger professor dr. med forskningschef Nordsjællands Hospitaler Lise Tarnow.

 

Taltz får positiv udtalelse fra CHMP

Taltz anbefales til behandling af aktiv psoreasisartrit hos voksne af Det Europæiske Lægemiddelagentur komité for godkendelse af medicin til mennesker (CHMP). Rigtig god nyhed, mener dansk reumatolog.

Træning er mest effektivt ved impingementsyndrom

Træningsprogrammer, der lægger vægt på specifikke øvelser for rotatormanchet og scapulære muskler, er blandt de mest effektive tiltag til forbedring af skulderfunktion og lindring af smerter ved impingementsyndrom (kollisionssyndrom).

Gigtmiddel kan bekæmpe dødelig hudkræft

Behandling af den mest dødelige form for hudkræft kan blive mere effektiv, hvis den kombineres med et velkendt lægemiddel mod leddegigt.

Studie antyder: D-vitamin forebygger leddegigt

Risikoen for at udvikle leddegigt og andre inflammatoriske sygdomme reduceres ved at sikre et tilstrækkeligt niveau af D-vitamin, men hjælper tilsyneladende ikke stort, når sygdommene først er opstået.

Gabapentinoider giver ikke effektiv smertelindring

Gabapentinoiders anvendelse ved behandling af kroniske lændesmerter er udbredt, men effekten er ubetydelig og står ikke mål med bivirkningerne. Det mener et hold canadiske forskere.

Nyopdaget molekyle kan revolutionere gigt-behandling

Et molekyle kan revolutionere behandlingen af leddegigt og andre autoimmune sygdomme ved at hæmme et protein, der medvirker til at få kroppen til at angribe sit eget væv.

Wolfram kan dæmpe colitis

Ved hjælp af grundstoffet wolfram er det lykkedes forskere at reducere den eksplosive aktivitet af visse mavetarm-bakterier, der får eksempelvis colitis til at flamme op.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift