Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Museforsøg: Vanilin reducerer effektivt psoriasis-symptomer

Kunstig vaniljeekstrakt, der kendes som vanillin og bruges både i bagværk og parfume, kan måske også reducere psoriasis.

Det antyder en ny undersøgelse offentliggjort i Journal of Agricultural and Food Chemistry, hvor forskere fra China Medical University i Taiwan har testet vanillin på mus.

Immunsystemets proteiner kaldet interleukiner (IL) 17 og 23 er kendt for at være nøgleaktører i udviklingen af ​​psoriasis.

I forvejen har vanillin vist sig muligvis at have virkninger på forskellige interleukiner, der er involveret i andre inflammatoriske tilstande og sygdomme.

Så de taiwanesiske forskere ønskede at se, om behandling med vanillin kunne forhindre psoriasis symptomer.

Forskerne fremkaldte psoriasishudbetændelse på grupper af mus ved at sætte en forbindelse kaldet imiquimod på deres hud. Derudover blev musene givet oralt vanillin (0, 1, 5, 10, 50 eller 100 mg / kg legemsvægt) dagligt i syv dage.

Mus behandlet med doser på 50 eller 100 mg / kg legemsvægt havde reduceret psoriasis symptomer sammenlignet med dem, der fik mindre eller ingen doser vanillin.

Hos alle mus behandlet med vanillin blev IL-17 og IL-23 proteinniveauet reduceret og forskerne mener, at vanillin var en effektiv forbindelse mod psoriasishudbetændelse i deres forsøg.

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift