Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Museforsøg: Vanilin reducerer effektivt psoriasis-symptomer

Kunstig vaniljeekstrakt, der kendes som vanillin og bruges både i bagværk og parfume, kan måske også reducere psoriasis.

Det antyder en ny undersøgelse offentliggjort i Journal of Agricultural and Food Chemistry, hvor forskere fra China Medical University i Taiwan har testet vanillin på mus.

Immunsystemets proteiner kaldet interleukiner (IL) 17 og 23 er kendt for at være nøgleaktører i udviklingen af ​​psoriasis.

I forvejen har vanillin vist sig muligvis at have virkninger på forskellige interleukiner, der er involveret i andre inflammatoriske tilstande og sygdomme.

Så de taiwanesiske forskere ønskede at se, om behandling med vanillin kunne forhindre psoriasis symptomer.

Forskerne fremkaldte psoriasishudbetændelse på grupper af mus ved at sætte en forbindelse kaldet imiquimod på deres hud. Derudover blev musene givet oralt vanillin (0, 1, 5, 10, 50 eller 100 mg / kg legemsvægt) dagligt i syv dage.

Mus behandlet med doser på 50 eller 100 mg / kg legemsvægt havde reduceret psoriasis symptomer sammenlignet med dem, der fik mindre eller ingen doser vanillin.

Hos alle mus behandlet med vanillin blev IL-17 og IL-23 proteinniveauet reduceret og forskerne mener, at vanillin var en effektiv forbindelse mod psoriasishudbetændelse i deres forsøg.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift