Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Håber biologisk psoriasisbehandling kan reducere hjertekarsygdom

Igangværende forskning indikerer, at effektiv behandling blandt psoriasispatienter kan sænke risikoen for hjertekarsygdomme.

Både national og international forskning viser, at psoriasis er forbundet med forhøjet risiko for hjertekarsygdomme. Og flere studier tyder på, at risikoen for hjertekarsygdomme kan mindskes, når og hvis man behandler psoriasis effektivt.

Psoriasispatienter døjer ikke kun med kløe, røde og betændte områder på huden og forringet livskvalitet. Den inflammatoriske sygdom øger ligeledes risikoen for åreforkalkning og dermed risikoen for hjertekarsygdom, det viser flere studier.

Men spørgsmålet er, om effektiv behandling af hudlidelsen muligvis kan bremse udviklingen af hjertekarsygdomme.

Der er delte meninger om, hvorvidt biologisk behandling af svær psoriasis beskytter mod hjertesygdom. På Aarhus Universitetshospital har man lavet studier, der tyder på, at biologiske lægemidler udover at være effektive i behandlingen af hud-og gigtsygdomme, også har en gavnlig effekt på risikoen for udvikling af hjertesygdomme hos patienter med inflammatoriske sygdomme.

Derudover tyder både danske og amerikanske studier på, at man ved at få kontrol over den betændelse der er i huden, også kan få mindsket risikoen for at få følgesygdomme som f.eks. hjertekarsygdomme. Men studierne siger ikke ret meget om sammenhængen. På Aarhus Universitetshospital er man derfor gået i gang med et observations studie, hvor man har CT-scannet patienterne. Og her kan man se, at der er mere forkalkning i hjertekranspulsårene hos patienter med psoriasis, end hvad man skulle forvente, hvis man tager den generelle baggrundsbefolkning. Man kan også se, at der er mere betændelse i deres fedtvæv, og mere betændelse på aorta ved kontrolscanninger. Det ultimative spørgsmål er således, hvad sker der, når man går ind og behandler, kan man så gøre en forskel?

Lars Iversen, klinisk professor i dermatologi ved Aarhus Universitetshospital, forklarer:

”Vi har i flere studier set på, hvad der sker med betændelsestilstanden, om den mindskes, når vi bruger de lægemidler, der behandler psoriasispatienternes hudmanifestationer. Der findes en række forskellige biologiske lægemidler til behandling af psoriasis. I tidligere men også aktuelle studier har vi undersøgt patienter i behandling med biologiske lægemidler, som er rettet mod interleukin 17, TNF-alfa og interleukin 12 og 23. Vi har scannet patienterne før og efter behandling. I første omgang har formålet været at se, om betændelsestilstanden bliver mindsket, når huden behandles. Vi har derfor ikke kun testet et bestemt lægemiddel. Det primære mål har været at få kontrol over huden for at se, om det påvirker betændelsestilstanden i andre dele af kroppen end huden. Senere vil det naturligvis være interessant at se, om de forskellige lægemidler har forskellig effekt på den generelle betændelsestilstand. Resultaterne fra vores studier har vist en bedring af betændelsestilstanden, men andre studier har vist mindre entydige resultater, så spørgsmålet er stadig uafklaret,” siger han.

”Vi ved heller ikke, om det er den reducerede inflammation i huden der betyder noget, eller om det er det specifikke target, man nu rammer med de lægemidler, man har, der er afgørende. Desuden mangler vi også at se. om f.eks. guselkumab (Tremfya) kan gå ind og ramme, men det er en teoretisk mulighed, at det forholder sig sådan,” siger Lars Iversen klinisk, professor i dermatologi Aarhus Universitetshospital.

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift