Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kombinationsbehandling måske vejen frem mod atopisk march

Atopisk march kan måske forebygges ved at behandle børneeksem med en kombination af glucocorticoider og PPAR gamma agonister.

Det antyder en ny belgisk undersøgelse fra VIB Gent Universitet i Flandern, hvor forskeren i museforsøg har forsøgt at undersøge og behandle 'den atopiske march' - altså det fænomen, at børneeksem senere medfører en øget risiko for udvikling af allergier og astma.

Resultaterne er baseret på museforsøg, hvor gnaverne gentagne gange blev udsat for husstøvmider både på huden og i lungerne. Husstøvmider er kendt for at udløse både eksem og astma.

Forskerne ønskede at se, om lindring af hudbetændelse med glucocorticoider og PPAR [gamma] agonister kunne påvirke den efterfølgende udvikling af astma.

Glucocorticoider og PPAR gamma agonister er to antiinflammatoriske forbindelser, som forskerne administrerede lokalt til musene.

Deres undersøgelse gav umiddelbart en større indsigt i den komplekse udvikling af den atopiske march.

"Som forudsagt viste vores test, at husstøvmide-induceret hudinflammation fører til forværrede niveauer af allergisk luftvejsbetændelse," siger undersøgelsens chefforsker dr. Julie Deckers.

"Men til vor overraskelse adskiller dette svar sig væsentligt fra reaktionen på direkte eksponering af husstøvmider i lungerne uden forudgående hudbetændelse. Disse resultater har givet os en dybere forståelse af kompleksiteten af ​​atopisk march," tilføjer forskeren.

Hvad angår virkningen af ​​de kombinerede antiinflammatoriske forbindelser på begge tilstande, var dette også ret succesfuldt.

"Kutan kombineret aktivering af [glucocorticoider og PPAR gamma agonister] reducerede hudinflammation i højere grad end midlerne enkeltvis," konstaterer forskerne.

"Den kombinerede terapi lindrede effektivt [atopisk dermatitis], men var utilstrækkelig til at forhindre allergisk astmatisk respons i lungerne," siger dr. Deckers.

"Behandlingen mindskede imidlertid alvorligt astmaens sværhedsgrad ved at modvirke et aspekt af den specifikke immunrespons i lungerne. På denne måde repræsenterer terapien et stærkt middel mod allergisk hudbetændelse og forværringen af ​​atopisk march," siger dr. Julie Deckers, der har fået undersøgelsen offentliggjort i Journal of Investigative Dermatology.

Forskerne vil nu forsøge at lave kliniske forsøg på mennesker og arbejder samtidig på at udvikle nye terapier, der effektivt vil kunne stoppe udviklingen af 'den ​​atopiske march'.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift