Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kombinationsbehandling måske vejen frem mod atopisk march

Atopisk march kan måske forebygges ved at behandle børneeksem med en kombination af glucocorticoider og PPAR gamma agonister.

Det antyder en ny belgisk undersøgelse fra VIB Gent Universitet i Flandern, hvor forskeren i museforsøg har forsøgt at undersøge og behandle 'den atopiske march' - altså det fænomen, at børneeksem senere medfører en øget risiko for udvikling af allergier og astma.

Resultaterne er baseret på museforsøg, hvor gnaverne gentagne gange blev udsat for husstøvmider både på huden og i lungerne. Husstøvmider er kendt for at udløse både eksem og astma.

Forskerne ønskede at se, om lindring af hudbetændelse med glucocorticoider og PPAR [gamma] agonister kunne påvirke den efterfølgende udvikling af astma.

Glucocorticoider og PPAR gamma agonister er to antiinflammatoriske forbindelser, som forskerne administrerede lokalt til musene.

Deres undersøgelse gav umiddelbart en større indsigt i den komplekse udvikling af den atopiske march.

"Som forudsagt viste vores test, at husstøvmide-induceret hudinflammation fører til forværrede niveauer af allergisk luftvejsbetændelse," siger undersøgelsens chefforsker dr. Julie Deckers.

"Men til vor overraskelse adskiller dette svar sig væsentligt fra reaktionen på direkte eksponering af husstøvmider i lungerne uden forudgående hudbetændelse. Disse resultater har givet os en dybere forståelse af kompleksiteten af ​​atopisk march," tilføjer forskeren.

Hvad angår virkningen af ​​de kombinerede antiinflammatoriske forbindelser på begge tilstande, var dette også ret succesfuldt.

"Kutan kombineret aktivering af [glucocorticoider og PPAR gamma agonister] reducerede hudinflammation i højere grad end midlerne enkeltvis," konstaterer forskerne.

"Den kombinerede terapi lindrede effektivt [atopisk dermatitis], men var utilstrækkelig til at forhindre allergisk astmatisk respons i lungerne," siger dr. Deckers.

"Behandlingen mindskede imidlertid alvorligt astmaens sværhedsgrad ved at modvirke et aspekt af den specifikke immunrespons i lungerne. På denne måde repræsenterer terapien et stærkt middel mod allergisk hudbetændelse og forværringen af ​​atopisk march," siger dr. Julie Deckers, der har fået undersøgelsen offentliggjort i Journal of Investigative Dermatology.

Forskerne vil nu forsøge at lave kliniske forsøg på mennesker og arbejder samtidig på at udvikle nye terapier, der effektivt vil kunne stoppe udviklingen af 'den ​​atopiske march'.

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift