Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Telemedicin måske på vej ind i dermatologien

Erfaringer fra andre sygdomsområder samt en netop afsluttet forskningstræningsopgave fra Aarhus Universitet kan måske give en ide om, hvorvidt og i hvilket omfang telemedicin kan bringes ind og aktivt bruges inden for det dermatologiske område.

Morten Bondo Christensen, seniorforsker ved Forskningsenheden for almen praksis, Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet peger blandt meget andet på fordelen ved, at patienter kan få rette specialistbehandling trods geografiske afstande.

Teledermatologi kan muligvis være en af flere muligheder, når man skal sikre kortere ventetider, ikke mindst i yderområderne, hvor lægemanglen er størst og ventetiderne længst, det viser resultaterne fra netop afsluttet forskningstræningsopgave.

Desuden er der måske tale om, at teledermatologi er det redskab, der kan sikre mere sammenhængende patientforløb, skabe vidensdeling på tværs af fag og sektor, øge kvaliteten af behandlingen og sikre, at ressourcerne bruges bedst muligt.

Inden for flere kroniske sygdomme er der allerede gode erfaringer med telemedicinsk behandling. Eksempelvis kan patienter med hjertesvigt måle og registrere hjemmefra, og hjemmesygeplejersken kan via mobiltelefonen samtale med specialisten på hospitalet, så patienten får hurtig og optimal behandling. Patienter med sår på ben og fødder kan blive hjemme og modtage behandlingen der.

Et andet eksempel er KOL-patienten, som kan have vanskeligt ved at komme omkring, kan tale med sygeplejersken via computeren, sende oplysninger om aktuel lungefunktion osv.

Men hvordan ser det ud inden for dermatologien. Kan den teledermatologiske konsultation sikre bedre specialisttilgang?

Potentialet for at overføre de gode erfaringer fra bl.a. KOL, hjertekarsygdomme, diabetes og sårområdet til dermatologiske område synes umiddelbart stort. Og vender man blikket mod USA, anbefaler AAD American Academy of Dermatology allerede i dag teledermatologi som konsultationsform.

Med den nationale strategi for digitalisering er vejen umiddelbart også herhjemme banet for, at den elektroniske dermatologiske konsultationsform kan blive et fint supplement for den allerede kendte konsultation. Det vil kunne bruges i relation til samarbejdet med den praktiserende læge, i forbindelse med rådgivning fra speciallæge vedrørende diagnosespørgsmål, visitation til speciallæge eller dermatologisk afdeling på sygehuset.

Ifølge det netop afsluttede forskningstræningsopgave fra AU om teledermatologi i almen praksis er brugen af teledermatologi stigende og potentialet stort. Resultaterne for undersøgelsen viser blandt andet, at det er usikkert, om øget brug af teledermatologi vil nedbringe ventetiden hos hudlægen. Hvorimod meget tyder på, at teledermatologi er en klar fordel for patienterne – Det sparer dem både for ventetid og praktisk besvær.

”Teledermatologi udgør en mulighed for speciallægevurdering uden lang ventetid. Man får mulighed for et hurtigt svar fra hudlægen, uden at patienten skal møde op. Teledermatologi sparer derfor patienten for de praktiske problemer, så som transport og eventuelt fri fra arbejde. Det netop afsluttede projekt om teledermatologi i almen praksis viser, at teledermatologien er en mulig vej til både hurtigere og billigere adgang til specialistviden uafhængig af geografi,” siger seniorforsker Morten Bondo Christensen.

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift