Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Telemedicin måske på vej ind i dermatologien

Erfaringer fra andre sygdomsområder samt en netop afsluttet forskningstræningsopgave fra Aarhus Universitet kan måske give en ide om, hvorvidt og i hvilket omfang telemedicin kan bringes ind og aktivt bruges inden for det dermatologiske område.

Morten Bondo Christensen, seniorforsker ved Forskningsenheden for almen praksis, Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet peger blandt meget andet på fordelen ved, at patienter kan få rette specialistbehandling trods geografiske afstande.

Teledermatologi kan muligvis være en af flere muligheder, når man skal sikre kortere ventetider, ikke mindst i yderområderne, hvor lægemanglen er størst og ventetiderne længst, det viser resultaterne fra netop afsluttet forskningstræningsopgave.

Desuden er der måske tale om, at teledermatologi er det redskab, der kan sikre mere sammenhængende patientforløb, skabe vidensdeling på tværs af fag og sektor, øge kvaliteten af behandlingen og sikre, at ressourcerne bruges bedst muligt.

Inden for flere kroniske sygdomme er der allerede gode erfaringer med telemedicinsk behandling. Eksempelvis kan patienter med hjertesvigt måle og registrere hjemmefra, og hjemmesygeplejersken kan via mobiltelefonen samtale med specialisten på hospitalet, så patienten får hurtig og optimal behandling. Patienter med sår på ben og fødder kan blive hjemme og modtage behandlingen der.

Et andet eksempel er KOL-patienten, som kan have vanskeligt ved at komme omkring, kan tale med sygeplejersken via computeren, sende oplysninger om aktuel lungefunktion osv.

Men hvordan ser det ud inden for dermatologien. Kan den teledermatologiske konsultation sikre bedre specialisttilgang?

Potentialet for at overføre de gode erfaringer fra bl.a. KOL, hjertekarsygdomme, diabetes og sårområdet til dermatologiske område synes umiddelbart stort. Og vender man blikket mod USA, anbefaler AAD American Academy of Dermatology allerede i dag teledermatologi som konsultationsform.

Med den nationale strategi for digitalisering er vejen umiddelbart også herhjemme banet for, at den elektroniske dermatologiske konsultationsform kan blive et fint supplement for den allerede kendte konsultation. Det vil kunne bruges i relation til samarbejdet med den praktiserende læge, i forbindelse med rådgivning fra speciallæge vedrørende diagnosespørgsmål, visitation til speciallæge eller dermatologisk afdeling på sygehuset.

Ifølge det netop afsluttede forskningstræningsopgave fra AU om teledermatologi i almen praksis er brugen af teledermatologi stigende og potentialet stort. Resultaterne for undersøgelsen viser blandt andet, at det er usikkert, om øget brug af teledermatologi vil nedbringe ventetiden hos hudlægen. Hvorimod meget tyder på, at teledermatologi er en klar fordel for patienterne – Det sparer dem både for ventetid og praktisk besvær.

”Teledermatologi udgør en mulighed for speciallægevurdering uden lang ventetid. Man får mulighed for et hurtigt svar fra hudlægen, uden at patienten skal møde op. Teledermatologi sparer derfor patienten for de praktiske problemer, så som transport og eventuelt fri fra arbejde. Det netop afsluttede projekt om teledermatologi i almen praksis viser, at teledermatologien er en mulig vej til både hurtigere og billigere adgang til specialistviden uafhængig af geografi,” siger seniorforsker Morten Bondo Christensen.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift