Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Børn med psoriasis har øget komorbiditet

Børn med psoriasis har en øget risiko for komorbiditeter som forhøjet kolesterol, blodtryk, diabetes og polycystisk ovariesyndrom.

Det viser en undersøgelse fra Mayo Clinic, hvor forskere har sammenlignet 29.957 børn med psoriasis og 29.957 børn uden psoriasis, der var matchet mht. alder, køn og race.

Børn med psoriasis har en øget tendens til fedme og komorbiditet, men forskerne ønskede at skelne mellem komorbiditet pga. fedme/overvægt og komorbiditet grundet psoriasis.

De fokuserede på følgende komorbiditeter: forhøjede lipidniveauer (hyperlipidæmi / hypertriglyceridæmi), hypertension, metabolisk syndrom, polycystisk ovariesyndrom, diabetes, ikke-alkoholisk leversygdom og forhøjede leverenzymer.

Børnene blev opdelt i ikke fede (nonobese) uden psoriasis (reference kohort); ikke fede med psoriasis; overvægtige, uden psoriasis og overvægtige, med psoriasis.

Flere børn med psoriasis var overvægtige ved baseline (2,9 versus 1,5 procent af børn uden psoriasis).

Resultaterne viste, at børn med psoriasis var mere tilbøjelige til at udvikle hver af komorbiditeterne.

Men fedme var dog en endnu stærkere risikofaktor for at udvikle komorbiditeterne.

Selv hos børn uden psoriasis var fedme en stærk risikofaktor for udvikling af hver komorbiditet (med en øget risiko fra 2,26 til 18,11).

Ikke fede børn med psoriasis havde en risiko for komorbiditeter, der var 40-75 procent højere end børn uden psoriasis;

  • forhøjede lipidniveauer (HR 1,42) 
  • hypertension (HR 1,64)
  • diabetes (HR 1,58)
  • metabolisk syndrom (HR 1,62)
  • polycystisk ovariesyndrom (HR 1,49)
  • ikke alkoholisk leversygdom (HR 1,76)
  • forhøjede leverenzymer (HR 1,46)

Bortset fra hypertension var der ingen signifikant interaktion mellem psoriasis og fedme for komorbiditetsrisikoen.

"Mens psoriasis er en lille uafhængig risikofaktor for udviklingen af ​​disse komorbiditeter, er fedme en meget stærkere bidragyder til udvikling af komorbiditet hos børn med psoriasis," skriver forskerne anført af dr. Megha M. Tollefson fra Mayo Clinic i Rochester, Minnesota, der har fået undersøgelsen offentliggjort i tidskriftet JAMA Dermatology.

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift