Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Børn med psoriasis har øget komorbiditet

Børn med psoriasis har en øget risiko for komorbiditeter som forhøjet kolesterol, blodtryk, diabetes og polycystisk ovariesyndrom.

Det viser en undersøgelse fra Mayo Clinic, hvor forskere har sammenlignet 29.957 børn med psoriasis og 29.957 børn uden psoriasis, der var matchet mht. alder, køn og race.

Børn med psoriasis har en øget tendens til fedme og komorbiditet, men forskerne ønskede at skelne mellem komorbiditet pga. fedme/overvægt og komorbiditet grundet psoriasis.

De fokuserede på følgende komorbiditeter: forhøjede lipidniveauer (hyperlipidæmi / hypertriglyceridæmi), hypertension, metabolisk syndrom, polycystisk ovariesyndrom, diabetes, ikke-alkoholisk leversygdom og forhøjede leverenzymer.

Børnene blev opdelt i ikke fede (nonobese) uden psoriasis (reference kohort); ikke fede med psoriasis; overvægtige, uden psoriasis og overvægtige, med psoriasis.

Flere børn med psoriasis var overvægtige ved baseline (2,9 versus 1,5 procent af børn uden psoriasis).

Resultaterne viste, at børn med psoriasis var mere tilbøjelige til at udvikle hver af komorbiditeterne.

Men fedme var dog en endnu stærkere risikofaktor for at udvikle komorbiditeterne.

Selv hos børn uden psoriasis var fedme en stærk risikofaktor for udvikling af hver komorbiditet (med en øget risiko fra 2,26 til 18,11).

Ikke fede børn med psoriasis havde en risiko for komorbiditeter, der var 40-75 procent højere end børn uden psoriasis;

  • forhøjede lipidniveauer (HR 1,42) 
  • hypertension (HR 1,64)
  • diabetes (HR 1,58)
  • metabolisk syndrom (HR 1,62)
  • polycystisk ovariesyndrom (HR 1,49)
  • ikke alkoholisk leversygdom (HR 1,76)
  • forhøjede leverenzymer (HR 1,46)

Bortset fra hypertension var der ingen signifikant interaktion mellem psoriasis og fedme for komorbiditetsrisikoen.

"Mens psoriasis er en lille uafhængig risikofaktor for udviklingen af ​​disse komorbiditeter, er fedme en meget stærkere bidragyder til udvikling af komorbiditet hos børn med psoriasis," skriver forskerne anført af dr. Megha M. Tollefson fra Mayo Clinic i Rochester, Minnesota, der har fået undersøgelsen offentliggjort i tidskriftet JAMA Dermatology.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift