Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt studie vil afdække psoriasis som prædiabetisk tilstand

Bjarne Stigsby.

Et nyt dansk kontrolleret klinisk prospektivt blindet studie med psoriasispatienter vil se på sammenhængen mellem psoriasis, insulin og kostens betydning.

Studiet er et samarbejde mellem Gentofte Hospital, LEO Pharma og læge Bjarne Stigsby.

Store database-studier viser, at personer med psoriasis har en øget risiko for at udvikle diabetes. I det nye studie vil man undersøge sukkerstofskiftet hos personer med psoriasis. Ud over at bidrage med ny viden om, hvordan man måske kan forhindre udviklingen af diabetes hos patienter med psoriasis (ved at gribe ind med den rette behandling tidligt i sygdomsforløbet), håber man også, at projektet vil øge opmærksomheden på psoriasis som en prædiabetisk tilstand.

”Man har i mange år været bevidst om vigtigheden af et normalt blodsukker, ligesom man har været bekendt med betydningen af insulin, men sammenhængen mellem psoriasis, forhøjet insulin, og kostens betydning, er ikke tidligere blevet undersøgt,” siger Bjarne Stigsby.

”Et tidligere dansk studie viser, at vægttab har en signifikant effekt på sværhedsgraden af psoriasis. Og vi ved, at høj insulinpåvirkning over tid kan føre til forhøjede inflammationsniveauer og sygdom.

En af de statistiske konklusioner fra et tidligere koststudie var, at kostomlægningen gav et større fald i insulin, end der kunne forklares ud fra vægttab. I vores nye studie bliver patienterne vejet, men det er ikke vægten, der er den primære behandlingsfaktor, - derimod sænkning af insulin,” siger han.

”I vores forsøg indgår 60 personer, halvdelen bliver sat på KISS-kost (Klinisk InSulin Sænkende kost) og får tilbudt to undervisningsdage om KISS-kost. Den anden halvdel, kontrolgruppen, bliver bedt om at spise, som de plejer. Deltagerne i begge grupper må spise alt det, de vil.

Det bliver rigtig interessant at følge udviklingen i de to grupper, at se hvilken effekt kosten har på insulinniveauet og sammenhængen med sværhedsgraden af psoriasis,” siger Bjarne Stigsby.

Læge og gynækolog Bjarne Stigsby

En af initiativtagerne bag det nye studie, læge og gynækolog Bjarne Stigsby, er også forfatteren bag ”Spis dig rask”, ”Spis dig fra diabetes” og ”Spis dig gravid” og ophavsmand til sukkerindekset, SI, og KISS-kost (Klinisk InSulin Sænkende kost) samt medforfatter til mere end 20 videnskabelige artikler, publiceret i internationale videnskabelige tidsskrifter.

KISS-kost

Principperne bag KISS-kosten baserer sig på den sukkerpåvirkning og dermed den insulinprovokation, som de forskellige fødevarer giver anledning til, uden at gå på kompromis med kostens indhold af øvrige vigtige næringsstoffer. Anbefalingerne er baseret på resultater fra klinikkens eget koststudie med 61 PCOS kvinder i samarbejde med Institut for Human Ernæring. samt en række andre offentliggjorte koststudier. Principperne for KISS-kost er publiceret i ovennævnte bøger.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift