Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Godkendt Tremfya modtages positivt af eksperter

Lone Skov

Et nyt biologisk lægemiddel til behandling af moderat til svær plaque psoriasis er nu i taksten. Janssen lancerer nu Tremfya Guselkumab, det første biologiske lægemiddel som selektivt blokerer interleukin-23 (IL)-23, det interleukin, der driver inflammationsskaden, som leder til plaque-psoriasis.

”Tremfya er det første af en hel gruppe af lægemidler, som direkte hæmmer IL-23, der er på vej på markedet. Lægemidlerne ser meget lovende ud i de kliniske afprøvninger, og det bliver spændende at se, om data holder i den kliniske hverdag,” siger Lone Skov, professor, overlæge, dr.med, Hud- og allergiafdeling, Herlev og Gentofte Hospital, Institut for Klinisk Medicin, SUND, Københavns Universitet.

Markedsføringstilladelsen er baseret på tre fase III studier, der påviser, at både effekt og sikkerhed af Tremfya er signifikant bedre sammenlignet med Humira til kontinuerlig behandling af psoriasissymptomer ved moderat til svær psoriasis, også når det drejer sig om områder af kroppen, hvor det er vanskeligt at behandle.

Som led i det kliniske udviklingsprogram, der omfattede mere end 2000 patienter, er guselkumab (Tremfya), ikke bare blevet testet overfor placebo. Det er første gang adalimumab (Humira) bliver udfordret i et head to head studie med psoriasis patienter med moderat til svær psoriasis.

Guselkumab adskiller sig fra eksisterende behandlinger ved at binde sig specifikt til cytokinet IL-23 i stedet for at binde sig til både IL-12 og IL-23. Derved begrænses den inflammatoriske reaktion i huden, som spiller en central rolle i udviklingen af psoriasis.

”Vi ved, om patienter, der har moderat til svær psoriasis, den patientgruppe, som dette lægemiddel er registreret til, at de lider rigtig meget. Og vi ved af erfaring fra klinikken samt fra talrige både nationale og internationale studier, at patienter med den sværhedsgrad af psoriasis har væsentlig nedsat livskvalitet. Nogle kan have det i en form, så de kan have svært ved at passe et arbejde, de er meget begrænsede i deres aktiviteter, så derfor er det klart, at et lægemiddel, der kan bruges til denne patientgruppe er meget kærkomment,” siger professor, overlæge Lars Iversen, Institut for Klinisk Medicin, Dermato- og Venerologisk Afdeling.

Ifølge Medicinrådet giver guselkumab en vigtig klinisk merværdi sammenlignet med adalimumab ved behandling af moderat til svær plaque psoriasis. Guselkumab (Tremfya) er en systemisk biologisk antistofbehandling, til subkutan injektion. Og patienterne kan selv foretage injektionerne efter oplæring i subkutan injektionsteknik.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift