Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Godkendt Tremfya modtages positivt af eksperter

Lone Skov

Et nyt biologisk lægemiddel til behandling af moderat til svær plaque psoriasis er nu i taksten. Janssen lancerer nu Tremfya Guselkumab, det første biologiske lægemiddel som selektivt blokerer interleukin-23 (IL)-23, det interleukin, der driver inflammationsskaden, som leder til plaque-psoriasis.

”Tremfya er det første af en hel gruppe af lægemidler, som direkte hæmmer IL-23, der er på vej på markedet. Lægemidlerne ser meget lovende ud i de kliniske afprøvninger, og det bliver spændende at se, om data holder i den kliniske hverdag,” siger Lone Skov, professor, overlæge, dr.med, Hud- og allergiafdeling, Herlev og Gentofte Hospital, Institut for Klinisk Medicin, SUND, Københavns Universitet.

Markedsføringstilladelsen er baseret på tre fase III studier, der påviser, at både effekt og sikkerhed af Tremfya er signifikant bedre sammenlignet med Humira til kontinuerlig behandling af psoriasissymptomer ved moderat til svær psoriasis, også når det drejer sig om områder af kroppen, hvor det er vanskeligt at behandle.

Som led i det kliniske udviklingsprogram, der omfattede mere end 2000 patienter, er guselkumab (Tremfya), ikke bare blevet testet overfor placebo. Det er første gang adalimumab (Humira) bliver udfordret i et head to head studie med psoriasis patienter med moderat til svær psoriasis.

Guselkumab adskiller sig fra eksisterende behandlinger ved at binde sig specifikt til cytokinet IL-23 i stedet for at binde sig til både IL-12 og IL-23. Derved begrænses den inflammatoriske reaktion i huden, som spiller en central rolle i udviklingen af psoriasis.

”Vi ved, om patienter, der har moderat til svær psoriasis, den patientgruppe, som dette lægemiddel er registreret til, at de lider rigtig meget. Og vi ved af erfaring fra klinikken samt fra talrige både nationale og internationale studier, at patienter med den sværhedsgrad af psoriasis har væsentlig nedsat livskvalitet. Nogle kan have det i en form, så de kan have svært ved at passe et arbejde, de er meget begrænsede i deres aktiviteter, så derfor er det klart, at et lægemiddel, der kan bruges til denne patientgruppe er meget kærkomment,” siger professor, overlæge Lars Iversen, Institut for Klinisk Medicin, Dermato- og Venerologisk Afdeling.

Ifølge Medicinrådet giver guselkumab en vigtig klinisk merværdi sammenlignet med adalimumab ved behandling af moderat til svær plaque psoriasis. Guselkumab (Tremfya) er en systemisk biologisk antistofbehandling, til subkutan injektion. Og patienterne kan selv foretage injektionerne efter oplæring i subkutan injektionsteknik.

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift