Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny behandling mod moderat til svær atopisk eksem

Medicinrådet anbefaler injektionsbehandlingen dupilumab (Dupixent) som mulig standardbehandling til patienter med moderat til svær atopisk eksem, hvor lokal og systemisk behandling ikke giver tilstrækkelig effekt eller hvor patienten ikke tåler systemisk behandling.

Behandlingen har ifølge Medicinrådet vigtig klinisk merværdi sammenlignet med placebo for denne patientgruppe. For patienter med svær atopisk eksem med svær opblussen giver behandlingen ikke domumenterbar merværdi, og derfor anbefaler Medicinrådet ikke dupilumab som standardbehandling til denne gruppe.

Lone Skov

Professor, overlæge, dr. med Lone Skov håber med den nye behandling at kunne hjælpe de hårdest ramte patienter med en bedre behandling.

Behandlingen bør evalueres efter 16 ugers behandling, og er der ikke effekt, bør behandlingen indstilles, skriver Medicinrådet i anbefalingen. Rådet anbefaler desuden, at der etableres en klinisk praksis for ophør af behandling efter langt fravær af kliniske symptomer på atopisk eksem, og at data vedrørende effekten af behandlingen opsamles i Dermbio eller anden kvalitetsdatabase.

Dupilumab gives som en selvadministreret subkutan injektion i låret eller maven. Første dosis er 600 mg, og vedligeholdelsesdosis er 300 mg hver anden uge.

Hyppigste kroniske børnesygdom

15-20 procent af børn i alderen et til fem år bliver ramt af atopisk eksem, og ca. 25 procent af disse har stadig sygdommen som voksne. Atopisk eksem fylder meget både hos praktiserende læger, speciallægerne i dermatologi og på hospitalerne. Og for den enkelte patient er atopisk eksem forbundet med både fysiske og psykiske gener.

”I dag behandler vi primært med salver og steroidcreme, men behandlingerne er ikke specifikke, og det er langt fra alle patienter, der responderer lige godt på den behandling, vi kan tilbyde. Ydermere kan længere tids brug give alvorlige bivirkninger, hvilket vi selvfølgelig gerne vil undgå. Og for de hårdest ramte patienter er den behandling, vi kan tilbyde i dag, utilstrækkelig.

Der bliver forsket meget på området også her på Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital. Og der er efterhånden konsensus om, at atopisk eksem er resultatet af et komplekst samspil mellem en defekt hudbarriere og ubalance i hudens immunforsvar. Med det nye lægemiddel kan vi forhåbentlig inden længe tilbyde de patienter, der er hårdest ramt en ny mere specifik og langt bedre behandling,” siger professor, overlæge, dr. med Lone Skov.

Ifølge en undersøgelse, som hudlæge og forsker Mette Deleuran fra Aarhus Universitetshospital var med til at lave sidste år, har man med det nye lægemiddel en behandling, der specifikt slukker nogle af de dele af immunsystemet, som har overreageret. Man har en behandling, der har god effekt hos de fleste patienter, og bivirkningerne er tilsyneladende langt mildere end ved mange andre behandlingsformer.

Første produkt i en række

Dupilumab (Dupixent) fra Sanofi Genzyme er første mere specifikke lægemiddel til behandling af atopisk eksem, men der er flere biologiske behandlinger på vej, som går ind og lukker bestemte dele af immunsystemet ned.

Leo Pharma har eksempelvis indledt de første kliniske fase III forsøg til at evaluere effekten og sikkerheden af tralokinumab monoterapi hos patienter med moderat til svær atopisk eksem.

Dupilumab gives som en selvadministreret subkutan injektion i låret eller maven. Første dosis er 600 mg, og vedligeholdelsesdosis er 300 mg hver anden uge.

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift