Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny behandling mod moderat til svær atopisk eksem

Medicinrådet anbefaler injektionsbehandlingen dupilumab (Dupixent) som mulig standardbehandling til patienter med moderat til svær atopisk eksem, hvor lokal og systemisk behandling ikke giver tilstrækkelig effekt eller hvor patienten ikke tåler systemisk behandling.

Behandlingen har ifølge Medicinrådet vigtig klinisk merværdi sammenlignet med placebo for denne patientgruppe. For patienter med svær atopisk eksem med svær opblussen giver behandlingen ikke domumenterbar merværdi, og derfor anbefaler Medicinrådet ikke dupilumab som standardbehandling til denne gruppe.

Lone Skov

Professor, overlæge, dr. med Lone Skov håber med den nye behandling at kunne hjælpe de hårdest ramte patienter med en bedre behandling.

Behandlingen bør evalueres efter 16 ugers behandling, og er der ikke effekt, bør behandlingen indstilles, skriver Medicinrådet i anbefalingen. Rådet anbefaler desuden, at der etableres en klinisk praksis for ophør af behandling efter langt fravær af kliniske symptomer på atopisk eksem, og at data vedrørende effekten af behandlingen opsamles i Dermbio eller anden kvalitetsdatabase.

Dupilumab gives som en selvadministreret subkutan injektion i låret eller maven. Første dosis er 600 mg, og vedligeholdelsesdosis er 300 mg hver anden uge.

Hyppigste kroniske børnesygdom

15-20 procent af børn i alderen et til fem år bliver ramt af atopisk eksem, og ca. 25 procent af disse har stadig sygdommen som voksne. Atopisk eksem fylder meget både hos praktiserende læger, speciallægerne i dermatologi og på hospitalerne. Og for den enkelte patient er atopisk eksem forbundet med både fysiske og psykiske gener.

”I dag behandler vi primært med salver og steroidcreme, men behandlingerne er ikke specifikke, og det er langt fra alle patienter, der responderer lige godt på den behandling, vi kan tilbyde. Ydermere kan længere tids brug give alvorlige bivirkninger, hvilket vi selvfølgelig gerne vil undgå. Og for de hårdest ramte patienter er den behandling, vi kan tilbyde i dag, utilstrækkelig.

Der bliver forsket meget på området også her på Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital. Og der er efterhånden konsensus om, at atopisk eksem er resultatet af et komplekst samspil mellem en defekt hudbarriere og ubalance i hudens immunforsvar. Med det nye lægemiddel kan vi forhåbentlig inden længe tilbyde de patienter, der er hårdest ramt en ny mere specifik og langt bedre behandling,” siger professor, overlæge, dr. med Lone Skov.

Ifølge en undersøgelse, som hudlæge og forsker Mette Deleuran fra Aarhus Universitetshospital var med til at lave sidste år, har man med det nye lægemiddel en behandling, der specifikt slukker nogle af de dele af immunsystemet, som har overreageret. Man har en behandling, der har god effekt hos de fleste patienter, og bivirkningerne er tilsyneladende langt mildere end ved mange andre behandlingsformer.

Første produkt i en række

Dupilumab (Dupixent) fra Sanofi Genzyme er første mere specifikke lægemiddel til behandling af atopisk eksem, men der er flere biologiske behandlinger på vej, som går ind og lukker bestemte dele af immunsystemet ned.

Leo Pharma har eksempelvis indledt de første kliniske fase III forsøg til at evaluere effekten og sikkerheden af tralokinumab monoterapi hos patienter med moderat til svær atopisk eksem.

Dupilumab gives som en selvadministreret subkutan injektion i låret eller maven. Første dosis er 600 mg, og vedligeholdelsesdosis er 300 mg hver anden uge.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift