Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Slut med lange køreture og ekstraudgifter

De nordjyske psoriasispatienter får det nemmere og slipper for merudgifter til biologisk behandling, og Region Nordjylland sparer millioner.

Region Nordjylland har netop indgået en aftale med Hudlægecenter Nord i Aalborg om udlevering af medicin til de psoriasispatienter, der er i behandling med biologisk medicin.

Tidligere har psoriasispatienter fra Nordjylland været henvist til behandling i region Midtjylland, hvor de også har fået udleveret deres medicin gratis. Alternativt henvist til dermatolog, hvor de efterfølgende selv har betalt for medicinen. Med den nye ordning slipper patienterne ikke alene for ekstraudgifter og lange køreture til Aarhus. Ifølge regionsrådsformand Ulla Astman (S ) står regionen tilbage med en besparelse på mere end 3,8 mio. Kr. Og samtidig får hudlægerne 250.000 for ekstraarbejdet.

Formand for psoriasisforeningen i Nordjylland, Anne-Marie Baadsgaard hilser også den nye aftale velkommen. Ifølge Anne-Marie Baadsgaard er der tale om en gruppe af psoriasispatienter, der i forvejen er belastet af deres sygdom. Patienter for hvem det kan være vanskeligt at få en lang køretur ind i hverdagen, når de samtidig skal passe deres arbejde. Hun er derfor sikker på, at den nye aftale vil glæde patienterne.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift