Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Apps i dermatologien - stort potentiale, men mange ubekendte

Optimalt set kan mobilapplikationer af meget høj kvalitet sikre tidlig diagnostik af hud-og modermærkekræft og øge hensigtsmæssig adfærd hos patienterne.

Det er en af delkonklusionerne i Dansk Dermatologisk selskabs (DDS) undersøgelse af apps i dermatologien.

Dansk Dermatologisk Selskabs udvalg vedr. apps i dermatologien har undersøgt kvaliteten af mobil-apps, som beskæftiger sig med hudkræft, malignt melanom, pigmenterede modermærker og selvmonitorering. Derudover har udvalget vurderet fordele, ulemper og forventet udvikling over de kommende et-fire år.

På baggrund af undersøgelsen, vurderer udvalget, at de kommercielt tilgængelige mobile applikationer for nuværende har tvivlsom diagnostisk kvalitet til risikovurdering af hudlæsioner for kræft.

Henrik Schmidt overlæge Aarhus Universitetshospital er enig i denne betragtning, men peger samtidig på at set i lyset af, at der konstateres flere og flere tilfælde af modermærkekræft og at tidlig diagnose er helt essentielt, så kan der være et behov for apps, som på kvalificeret vis kan udpege de modermærker, der bør undersøges nærmere hos en læge.

”Applikationerne skal selvfølgelig være af en god kvalitet, da man i værste fald risikerer, at modermærkekræft ikke erkendes ved en app. Det kan medføre, at tid til diagnose forlænges, hvilket kan have fatale konsekvenser for patienten,” siger Henrik Schmidt .

Udvalgets samlede konklusion er, at der er lang vej endnu. Området bliver først rigtig relevant, når teknologien er længere fremme, og når den diagnostiske kvalitet i de kommercielt tilgængelige apps bliver bedre. Desuden lyder konklusionen, at der mangler viden inden for feltet og at det derfor fortsat må være til debat, hvorvidt det er forsvarligt at benytte applikationerne. Men det fremgår også, at det er et felt, der både er spændende og i rivende udvikling.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift