Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt studie: Apps forbedrer adhærens hos psoriasis patienter

Mathias Tiedemann

Et nyligt afsluttet klinisk lodtrækningsstudie på Odense Universitetshospitals hudafdeling viser signifikant øget adhærens ved brug af app og derved en signifikant reduktion i sværhedsgraden af psoriasis.

I forsøget indgik 134 patienter i alderen 18-57 år med let til moderat psoriasis. Patienterne blev ved klinisk lodtrækning enten behandlet med calcipotriol i kombination med kortikosteroid eller med calcipotriol i kombination med kortikosteroid og en kommercielt udviklet applikation til smartphones (app). Den gruppe, der anvendte app’en, var signifikant mere adhærente til lokalbehandlingen og fik mindsket udbredelse af psoriasis. Og begge grupper fik bedret livskvalitet.

Ifølge hovedforfatter bag det randomiserede kontrollerede forsøg, Mathias Tiedemann, læge ved OUH hudafdeling- og allergicenter har sundhedsapps endvidere potentiale til at overflødiggøre brug af dyrere psoriasisbehandlinger, idet lokalbehandlinger virker, hvis de bliver anvendt som foreskrevet.

Studiet er afsluttet i efteråret 2017 og viste signifikant øget adhærens og signifikant reduktion i sværhedsgraden af psoriasis ved brug af app’en. Aktuelt er en artikel med studiets resultater resubmitted til British Journal of Dermatology. Herudover er studiet netop præsenteret på 42'ende Hawaii Congess for Dermatologists og protokol trykt online i BMC Dermatology.

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift