Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet: Guselkumab anbefales mod moderat og svær plaque psoriasis

Medicinrådet har netop besluttet at anbefale præparatet Tremfya (guselkumab) som mulig standardbehandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne, som er kandidater til 2. generations immunmodulerende behandling. 

Denne type behandling tilbydes til patienter, som ikke har haft gavn af andre behandlingsregimer. Herunder topikal – lys – og tabletbehandling. 2. generations immunmodulerende lægemidler er antistoffer, der via blokering af signalveje virker dæmpende på immunsystemet.

Tremya (guselkumab) er en systemisk biologisk antistofbehandling, der gives som en subkutan injektion á 100 mg. i uge 0, 4 og derefter hver 8. uge. Produktet adskiller sig fra eksisterende behandlinger ved at binde specifikt til cytokinet IL-23 i stedet for at binde sig til både IL-12 og IL-23.

Medicinrådet vurderer, at guselkumab til moderat til svær plaque psoriasis giver en vigtig klinisk merværdi sammenlignet med adalimumab. Derudover vurderer rådet, at da behandlingen med guselkumab er forbundet med begrænsede meromkostninger sammenlignet med behandling med adalimumab, er der et rimeligt forhold mellem lægemidlets meromkostninger og kliniske merværdi.

To-tre procent af befolkningen vil igennem en livstid udvikle psoriasis, hvoraf plaque psoriasis er den mest udbredte form. Psoriasis er både smertefuldt og invaliderende.

Det forventede antal nye patienter på landsplan er estimeret til omkring 100, og derudover forventes det, at omkring 100 patienter om året, skifter lægemiddel på grund af utilstrækkelig behandlingseffekt.

Medicinrådet har i øvrigt ikke fundet anledning til at inddrage forhold vedrørende alvorlighed eller forsigtighed i anbefalingen.

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift