Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt studie identificerer mekanisme bag atopisk eksem

Jacob P. Thyssen

Typiske triggere for atopisk eksem forværrer hudbarrieren via nedbrydning af filaggrin og derved igangsættes inflammation.

Ifølge et nyt internationalt studie netop publiceret i British Journal of Dermatology understreges vigtigheden af, at patienter med atopisk eksem undgår hudkontakt med allerede kendte triggere som husstøvmider, stafylokokker og vand.

Ifølge Jacob P. Thyssen, professor, overlæge, ph.d., dr.med., Hud og Allergi afdelingen, Herlev-Gentofte Hospital, hovedforfatter bag det nye studie har identifikationen af de bagvedliggende mekanismer betydning for forståelsen af patogenesen ved atopisk eksem.

Jacob Thyssen peger på, at man med de nye fund nu ikke alene kan fastslå, at typiske atopisk eksem triggere såsom hustøvmider, stafylokokker og vand forværrer eksem og igangsætter inflammation, studiet øger forståelsen yderligere i og med den bagvedliggende mekanisme nu delvist er identificeret, nemlig at filaggrin proteiner nedbrydes og forbruges, hvormed der kommer inflammation.

I studiet indgik 40 frivillige raske personer i alderen 18-49 år. De raske forsøgspersoner blev udsat for hårdt, blødt og klorholdigt vand, husstøvmider, katte allergener, stafylokokker enterotoksin B, hudkøling og histamin injektioner.

Deltagerne fik derefter fjernet de yderste hudceller og der blev foretaget biofysiologiske målinger. Mængden af natural moisturizing factors (NMF), hvilket populært set svarer til hudens naturlige fugtighedscreme og er nedbrydningsproduktet af filaggrin, blev målt efter henholdsvis 24 og 48 timer, mens hudens cytokiner blev målt efter 24 timer efter eksponering.

Efter 24 timer sås en signifikant nedgang i mængden af NMF observeret ved blødt (0.51±0.19) og hårdt (0.61±0.32) vand i forhold til okklusion alene (0.71±0.18). Hårdt vand førte endvidere til øgede niveauer af IL-4, IFN-ɣ og IL-10, som man ved er opreguleret i atopisk eksemhud. Ved eksponering for husstøvmider og staphylococcal enterotoxin B (SEB) sås et signifikant fald i mængden af NMF efter 24 timer (0.77 ±0.28 and 0.80±0.28, respektivt) sammenlignet med okklusion alene (1.00±0.42). Ved husstøvmider sås en øgning i IFN-v, IL-2 og IL4 sammenlignet med den ikke okkluderede kontrolside.

”Dette studier understreger, at atopisk eksem patienter skal undgå hudkontakt med de allerede kendte atopisk eksem triggere for at forhindre forværring af deres eksem. For eksempel viser studiet, at såkaldt hårdt vand er værre for huden end blødt vand, hvilket er i fin tråd med fund fra store epidemiologiske studier fra Europa og Asien,” siger Jacob P. Thyssen.

Forskerne bag studiet planlægger at gentage forsøget blandt patienter med atopisk eksem for at kunne vurdere effekten direkte på eksem i løbet af det kommende år.

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift