Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

DDS har fået en formand med bred erfaring

Lars Iversen

Lars Iversen, professor, overlæge, dr. med. blev den 21. april indsat som formand for Dansk Dermatologisk Selskab (DDS) og afløser dermed Lone Skov, professor, overlæge, dr. med., som nu er afgående formand det kommende år.

Lars Iversen, der siden maj 2017 har været tilgående formand, er forskningsoverlæge og klinisk professor i dermato-venerologi ved Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og Dermatologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Hans forskningsområde er inflammatoriske hudsygdomme, især psoriasis.

Lars Iversen leder forskningscentret på AU, som beskæftiger sig med biologiske og epidemiologiske undersøgelser af psoriasis, atopisk dermatit og hudcancer. Det drejer sig om undersøgelser af hudbiopsier, cellekulturer og sygdomsmodeller i mus.

Det primære interessefelt på centret er den cellulære og molekylære signaltransduktion gennem cytokiner og transskriptionsfaktorer.

Forskningscentret er selvfinansierende gennem tilskud fra offentlige og private fonde.

Der er ansat 16 personer omfattende professor, afdelingslæge, seniorforskere, PhD studerende, scolarstipendiater og bioteknikere.

Gennem forskningscentrets undersøgelser er der opnået større viden om sygdomsmekanismer, hvilket har dannet grundlag for udvikling af nye behandlinger.

Forskningen foregår i samarbejde med andre universitetsafdelinger samt den farmaceutiske industri.

Herudover arbejder Lars Iversen på udvikling af et østjysk behandlingscenter, Dansk Center for Inflammatoriske Hudsygdomme (DCIH), der imødekommer den helhedsorienterede tilgang til behandling.

Lars Iversen sidder desuden i fagudvalget for psoriasis og psoriasis med ledgener (Medicinrådet).

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift