Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Markant øget prevalens af sarkoidose efter tatoveringer

Personer med tatoveringer har 100 gange større risiko for at udvikle sarkoidose end baggrundsbefolkningen, og blandt personer med papulære tatoveringsreaktioner er prævalensen 500 gange større sammenlignet med prævalensen i befolkningen.

Nye eller nyere sorte tatoveringer, der udvikler papulonodulær reaktion, kan trigge aktiv sarkoid reaktion i gamle sorte tatoveringer, der tidligere har været veltolererede.

Det konkluderer et nyt systematisk studie fra Tatoveringsklinikken, Dermatologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Derudover fremgår det af studiet, at nye sorte tatoveringer desuden kan trigge udvikling af aktiv sarkoidose i andre organer som lunger, øjne m.m.

Reaktioner i sorte tatoveringer

”Hos nogle personer sætter de ny sorte tatoveringer med knuder en reaktion i gang i de gamle sorte tatoveringer, der hidtil er tålt, og samtidig kan der komme aktiv sarkoidose i lunger, øjne, led, ar og som erythema nodosum. Dette tolkes derhen, at sorte tatoveringer med knuder/fremmedlegemreaktioner i disse indirekte provokerer sarkoidose frem i hele kroppen, gennem en autoimmun aktivering,” siger professor og overlæge Jørgen Seerup professor og overlæge, Tatoveringsklinikken, Bispebjerg Hospital.

Patienter med sarkoidose bør frarådes tatovering

Op mod 700.000 danskere, svarende til 17 procent af befolkningen er tatoverede.

Ifølge studiet er sarkoidose langt hyppigere blandt patienter med papulære tatoveringsreaktioner sammenlignet med baggrundsbefolkningen.

Patienter med denne type af tatoveringsreaktion for sarkoidose bør derfor screenes. Ligesom patienter med allerede kendt sarkoidose bør frarådes tatovering, da blækpartikler kan aktivere den autoimmune reaktion, siger Jørgen Seerup

”De nye fund har både betydning for forståelsen for sarkoidose sygdommen og for tolkningen af reaktioner i sorte tatoveringer, hvor dette er hovedproblemet,” siger Jørgen Seerup

Tatoveringsklinikken - Eneste specialklinik i Norden

Tatoveringsklinikken startede sin aktivitet i 2008. Klinikken er et særligt tilbud til personer, som får komplikationer med tatoveringen, og derfor har behov for specialiseret udredning og behandling. Klinikken hører under Hudafdelingen på Bispebjerg Hospital, og samarbejder tæt med Videncenter for sårheling.

Klinikken forsker sammen med en række institutioner i tatovering og tatoveringspigmenter med henblik på at bedre behandlingen og øge sikkerheden for de tatoverede i fremtiden gennem indførelsen af sikrere farver og bedre diagnostik og behandling.

Klinikken bidrager med undervisning, oplysning og ekspertrådgivning til myndigheder i ind- og udland, herunder Europarådet, og er den eneste specialklinik i Norden.

 

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift