Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

App forbedrer brug af lokal psoriasisbehandling

Samarbejde om patientstøttende app på tværs af fag, sektor og gængse interesser skaber markant forbedrede behandlingsresultater hos personer med let til moderat psoriasis.

Et nyere studie fra Hudafdelingen i Odense viser, at psoriasis patienters brug af sundheds-apps forbedrer brugen af lokalbehandling og reducerer sværhedsgraden af psoriasis.

Studiet er publiceret i British Journal of Dermatology.

Andelen af patienter, der anvendte lokalbehandling som foreskrevet af lægen, steg fra 38 procent i non-interventionsgruppen til 65 procent i interventionsgruppen.

Forud for det nye studie dokumenterede forskergruppen ledet af professor i dermatologi Klaus Ejner Andersen, OUH, i et publiceret systematisk litteraturstudie, at selvom patienter kan downloade flere hundrede apps specielt udviklet til psoriasispatienter, så var der ingen dokumentation for, at brug af disse apps kunne forbedre brug af lokalbehandling. Der manglede evidens på området.

”Med de publicerede konklusioner som teoretisk fundament, udviklede og producerede LEO Pharma en prototype på en patientstøttende app (MyPso SmarTop).

App’en gav patienter daglige huskebeskeder og havde en dagbogsfunktion, hvor patienter kunne anføre deres symptomer. Den kom på markedet samtidig med, at LEO Pharma lancerede et nyt kutant skumprodukt til psoriasispatienter. På flasken med skumproduktet var påsat en medicindispenser, der registrerede hver gang patienterne anvendte produktet.

Informationerne lagret i chippen blev via Bluetooth-teknologi synkroniseret med app’en, så patienterne kunne følge med i, om de havde fået påført den ordinerede behandling, forklarer hovedforfatter bag det randomiserede kontrollerede forsøg speciallæge i hudsygdomme Mathias Tiedemann Svendsen, Hudafdelingen og Allergicentret, OUH.

Lokalbehandling er effektivt men….

Ifølge professor i dermatologi Klaus Ejner Andersen er lokalsteroider i kombination med calcipotriol effektivt til behandling af patienter med let-til-moderat psoriasis. Men klinisk erfaring og den internationale litteratur på området viser imidlertid, at patienterne ikke i tilstrækkelig grad får påført lokalbehandlingen, og derfor ikke har den ønskede effekt.

Væsentlige årsager til at psoriasispatienter ikke anvender behandlingen som foreskrevet, er ifølge hovedforfatter bag det randomiserede kontrollerede forsøg speciallæge Mathias Tiedemann Svendsen, at motivationen falder over tid, ligesom forglemmelser og ængstelse over eventuelle bivirkninger ved behandlingen også spiller ind.

Mange kompetencer

”Det kræver mange forskellige faglige kompetencer og videndeling for at udviklingen af medicinsk teknologi ender med et produkt, der er velfungerende og relevant for vores patienter. Her er det essentielt, at vi kan løse opgaven ved at arbejde interdisciplinært.

I et tværfagligt samarbejde er vi lykkedes med at udvikle et patient-støttende tiltag, der både øger adhærens signifikant, reducerer sværhedsgraden af psoriasis og bedrer livskvaliteten hos patienter med let til moderat psoriasis,” siger Mathias Tiedemann Svendsen.

Sundhedsapps i klinikken

Mange års forskning på området viser, at ikke alene påvirker psoriasis patienternes livskvalitet negativt, psoriasis er forbundet med store samfundsøkonomiske omkostninger.

”Vores resultater viser, at psoriasispatienters brug af den testede sundheds-app forbedrede brugen af lokalbehandling og samtidig reducerede sværhedsgraden af psoriasis. Der er et potentiale til at implementere brug af sundheds-apps i klinikken. Vores forskergruppe har hermed givet et bud på, hvorledes vi kan teste en medicinsk teknologisk løsning i et lodtrækningsstudie. Dette design kan ekstrapoleres til at teste medicinske teknologiske løsninger ved andre dermatologiske lidelser,” slutter Klaus Ejner Andersen.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift