Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kommunale forskelle skaber ulighed i sårbehandlingen

Der er store forskelle på, hvordan man griber sygeplejen og sårbehandlingen an i landets 98 kommuner.

Forskelle, der kan have endog meget stor betydning for den enkelte borger – og forskelle i forhold til behandling af det enkelte sår.

Dels er der forskellige arbejdsgange og rutiner i forhold til det tværsektorielle samarbejde, men også når det kommer til erfaring, viden, kompetence og interesse, er der markant uensartethed.

Og disse forskelle kan have betydning for, hvilke tilbud den enkelte borger modtager. De skaber ulighed mener sårsygeplejerske Else Sværke Henriksen.

Det var en af flere interessante budskaber på Dansk selskab for Sårhelings årlige temamøde.

”Vores temadag skal bidrage med værktøjer og ideer til det daglige arbejde med sår - med ny viden, bredde og inspiration til arbejde på tværs af sektorer," siger næstformand for DSFS Jonas Hedegaard Andersen.

Blandt de mange oplægsholdere var sårsygeplejerske og bestyrelsesformand for DSFS uddannelsesudvalg Else Sværke Henriksen, som med sit abstract om udfordringer i den primære sundhedstjeneste fik sat ulighed i sundhed på dagsordenen.

Hun fortalte bl.a. om, hvordan landets 98 kommuner griber behandlingen an, og hvad det har af betydning for den enkelte sårpatient.

”I kommunerne møder vi mennesker med sår både i klinikker, på plejecentre og i eget hjem. Ofte er det en kendt opgave hos en kendt borger: Et sår, der heler planmæssigt og hvor der foreligger en handleplan.

Andre gange har borgerens sår ændret sig markant, og der er behov for en ny kvalificeret vurdering for at opdatere handling og handleplan. Det kræver viden og kompetence om sår og sårbehandling hos den enkelte sygeplejerske. Der er brug for fokus på områdets store uddannelsesmæssige forbedringspotentiale og øje for de mange forskelligartede interesser i alle hjørner af sundhedsvæsnet, hvis vi skal sikre en mere ens behandling af vores borgere med sår,” sagde Else Sværke Henriksen.

Blandt dagens øvrige talere var overlæge Bo Jørgensen, Videnscenter for Sårheling Bispebjerg Hospital, der gav en teoretisk gennemgang af, hvad der konstituerer det akutte- og det kroniske sår. Han talte om, hvornår et sår er akut, hvornår det er kronisk, og om hvorvidt man overhovedet bør tale om kroniske sår, hvis såret kan hele. Samt om hvorvidt man i stedet bør tale om et længerevarende eller et svært helende sår.

”Man burde holde op med at definere akutte og kroniske sår og i stedet koncentrere sig om, hvilket vi for øvrigt altid har været meget gode til, årsagen til såret.

Det er årsagen til såret, vi stadigvæk skal holde fast i. Det er årsagen, som er relevant. Rigtig mange traumesår burde laves her og nu. Et brandsår f.eks. kommer jo ind som et akut sår, men bliver meget hurtigt til et kronisk sår….. Det er således også mekanismerne fra det akutte til det kroniske sår, som er interessante, og det vi bør have fokus på,” siger Bo Jørgensen.

Herudover gav overlæge PhD, Anette Høgh, Sårcentret Regionshospitalet Viborg, et indblik i erysipelas. Operationssygeplejerske, Rikke Kvist Andresen, plastickirurgisk afdeling OUH, kom med et indlæg om brandsår, pleje og behandling. Overlæge ved Kirurgisk afdeling, Nordsjællands Hospital Anders Bertelsen gav et indblik i abdominalkirurgiske sår, sårproblematikker, diagnosticering og behandling.

Fra Regionshospitalet i Holstebro deltog overlæge Eskild Henneberg. Han havde fokus på behandling af hæmatomer og på, hvornår den diabetiske fod er akut behandlingskrævende. Sine Holst Albrechtsen, reservelæge ved Sårcentret OUH gav sammen med Aase Fremmelevholm, sygeplejerske på OUH, et indblik i akut behandling af tryksår. Og endelig havde 1. reservelæge, Jonas Hedegaard Andersen, Ortopædkirurgisk afdeling, Nordsjællands Universitets Hospital Hillerød, et indlæg om skadestuesår, behandling og profylakse.

om DSFS

Dansk selskab for sårheling DSFS er en interesseorganisation med små 1000 medlemmer, som har indflydelse på, hvordan sårområdet bør indpasses i det danske sundhedsvæsen. Formand for DSFS er klinisk oversygeplejerske, Videnscenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital Susan Bermark. DSFS arrangerer temadage og årsmøder og udgiver Saar, et medlemsblad med fagmedicinsk stof om sårvidenskab- og behandling.

Mere end 200 SOSU’er, sygeplejersker og læger havde fundet vej til Dansk Selskab for Sårhelings årlige temamøde om akutte sår- og akut behandlingskrævende sår.

 

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift