Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Professor: Immunterapi på vej som adjuverende behandling mod modermærkekræft

Inge Marie Svane

ASCO: Et enkelt studie - CheckMate 238 - satte immunterapi som fremtidig adjuverende behandling på 2018's ASCO-kongressens' dagsorden.

Studiet bekræfter sidste års resultater, og det bekræfter derudover professor Inge Marie Svanes overbevisning om, at der nu åbnes op for en mulighed for at gøre noget effektiv for en patientgruppe, som man ikke hidtil har kunnet gøre så meget for, nemlig melanompatienter med stadium IIIB/C - og IV-sygdom. 

Hendes positive indstilling begrundes i CheckMate 238 studiets resultater allerede sidste år. På dette års amerikanske kræft-kongres ASCO 2018 i Chicago i den forgangne weekend kom toårs opfølningsdata.

Der er store forventninger til immunterapi som den nye behandlingsform inden for kræft. I dag er immunterapi standardbehandling af flere kræftformer med spredning. Men immunterapi ser ud til meget snart at få yderligere en rolle at spille – nemlig som adjuverende behandling - altså som forebyggende mod tilbagefald efter en operation. En godkendelse til behandling af modermærkekræft er på vej.

Immunterapi er ved flere forskellige kræftformer i dag standardbehandling, hvis kræften har spredt sig. Immunterapi er blevet kaldt et ’paradigmeskifte’ i kræftbehandlingen og forventningerne til terapiformen er tårnhøje. International forskning har desuden vist, at immunterapi ikke bare kan bruges som potentielt kurativt eller livsforlængende behandling mod kræft – men også som forebyggende og potentielt helbredende, som såkaldt adjuverende behandling.

Godkendelse til modermærkekræft

Ifølge Inge Marie Svane, professor, overlæge og leder af Center for Cancer Immunterapi på Herlev Hospital, er der rigtigt store perspektiver i, at immunterapien er på vej til at blive godkendt som adjuverende behandling til patienter med modermærkekræft. Nye data, præsenteret på dette års ASCO-kongres, har nemlig vist, at de patienter med størst risiko for tilbagefald – det vil sige de patienter, som har spredning til lymfeknuderne - kan opnå en signifikant beskyttende effekt ved behandling med immunterapi (nivolumab) efter operationen.

Nyeste data fra toårs-opfølgning på CheckMate 238-studiet bekræfter, at nivolumab fortsat er at foretrække som adjuverende behandling af melanom-patienter med stadium IIIB/C og IV-sygdom.

Nivolumab vedholder en forlænget recidivfri overlevelse sammenlignet med ipilimumab.

”Det betyder, at vi nu endelig kan gøre noget effektivt for denne patientgruppe, som vi tidligere har måttet nøjes med at følge tæt med scanninger og ved klinisk kontrol. Fremtidsperspektivet er, at langt færre patienter vil opleve, at deres modermærkekræft kommer tilbage som metastaser andre steder i kroppen.”

Inge Marie Svane tilføjer i øvrigt, at samtidig baner netop det særdeles lovende perspektiv vejen for, at immunterapi også potentielt kan få en rolle som adjuverende behandling til andre kræftformer – for eksempel de former, hvor der allerede er dokumenteret effekt ved metastatisk sygdom.

Kun få patienter får bivirkninger

I forhold til bivirkninger, så tåles den testede immunterapi, nivolumab, rigtig godt, fortæller Inge Marie Svane, og det betyder, at langt de fleste patienter vil mærke meget lidt til behandlingen. ”Under ti procent vil risikere at udvikle mere udtalte bivirkninger, der alle skyldes udløsning af autoimmune reaktioner, der kan medføre inflammationstilstande forskellige steder i kroppens normale væv og organer.” 

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift