Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Større fokus på vægt og livsstil i behandling af psoriasis

Et nyt forskningsprojekt, som Psoriasisforeningen har taget initiativ til, skal hjælpe patienter med kroniske inflammatoriske sygdomme til at få bedre kontrol over deres sygdomme.

Initiativet er taget i samarbejde med andre patientforeninger, bl.a. Gigtforeningen og Colitis-Crohn Foreningen.

Tidligere undersøgelser tyder på, at vægttab har en gavnlig effekt på svær psoriasis. Og Psoriasisforeningen efterspørger i forbindelse med initiativet et større fokus på og ny viden om livsstilsændringer, som kan styrke den enkelte patients kontrol over sin sygdom.

Viden om årsagerne til og behandlingsmulighederne for sygdomme som psoriasis er stadig begrænsede. Mange undersøgelser antyder dog, at overvægt ad pro-inflammatoriske veje øger risikoen for at udvikle og forværre psoriasis.

Og forskere peger desuden på, at vægttab kan være en løsning til bedring af sygdommen. Men det er ikke let at lykkes med et stort vægttab, hvis man har en alvorlig kronisk sygdom.

Målet med studiet Livsstil som medicin er derfor at gå andre veje og søge at afklare, hvordan livsstilsfaktorer som kost, rygning, alkohol og motion (KRAM-faktorer) kan øge patienternes livskvalitet og egenkontrol med sygdommen.

"Der er meget, der tyder på, at vægttab har en positiv effekt på psoriasis," siger direktør for Psoriasisforeningen Lars Fogt Werner.

”Større viden om disse sammenhænge mellem livsstil og psoriasis kan styrke psoriasispatienterne i at tage hånd om egen sygdom. Og muligheden for at opnå bedre sygdomskontrol vil være en stærk motivationsfaktor i indsatsen for at leve godt med den kroniske sygdom.”

Genetik og overvægt

At vægten sandsynligvis spiller ind i forhold til psoriasis, tyder blandt andet undersøgelsen fra Gentofte Hospital på. Overvægt er en vigtig årsag til inflammation, og det skyldes blandt andet, at det hvide fedtvæv, især det på maven, producerer adipocytokiner, som foruden at bidrage til den kroniske, inflammatoriske proces også øger appetit og stress og sænker forbrændingen af fedt.

”Der er brug for mere viden om og forskning i disse sammenhænge, men der er også brug for fokus på livsstil og på, hvad den enkelte psoriasispatient kan gøre her og nu,” siger Lars Fogt Werner.

”I Psoriasisforeningens afholder vi arrangementer om kost og psoriasis, f.eks. om anti-inflammatorisk kost, og i vores medlemsblad har vi to faste sider om kost og diætvejledning. God patientuddannelse, både generelt, men særligt om livsstil, spiller en stor rolle i, hvor godt man lever med psoriasis, og vi arbejder på at få den vigtige viden ud til alle psoriasispatienter.”

Opmærksomhed til overvægtige psoriasispatienter

Både psoriasis og overvægt øger risikoen for hjertekarsygdomme. I Psoriasisforeningen er man tilfreds med retningslinjerne fra 2016, der anbefaler at screene for hjertekarsygdomme, men man mener også, at det er vigtigt, at lægen er opmærksom på de psoriasispatienter, der er overvægtige.

”Det er vigtigt, at der screenes. Men det er også vigtigt, at den praktiserende læge, der behandler patienter med svær psoriasis, informerer om KRAM-faktorerne og om alt det, patienten selv har mulighed for at arbejde med for at opnå bedring og større sygdomskontrol,” siger Lars Fogt Werner.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift