Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Det viser en ny undersøgelse fra Perelman School of Medicine ved University of Pennsylvania, hvor forskere i et randomiseret, dobbeltblindet studie har sammenlignet deltagere, der tog adalimumab, med en placebo-gruppe.

Aorta-inflammation er en vigtig markør for fremtidig risiko for større kardiovaskulære hændelser.

Lægemidlet, der anvendes til behandling af psoriasis og andre kroniske autoimmune sygdomme som leddegigt og inflammatorisk tarmsygdom, forbedrede imidlertid andre vigtige markører for betændelse, som er kendt for at kunne forudsige fremtidige kardiovaskulære hændelser. Dette tyder på, at lægemidlet kan have en kardiovaskulær fordel på trods af manglen på ændring i aortisk vaskulær inflammation.

I moderate til svære tilfælde medfører psoriasis en øget risiko for hjerteanfald, slagtilfælde og for tidlig død, konstaterede forskere i 2006 i en undersøgelse anført af dr. Joel M. Gelfand, der er professor i dermatologi og epidemiologi hos Penn.

Gelfand er også seniorforfatter på den nye undersøgelse, der i midten af maj blev offentliggjort i tidsskriftet Circulation: Cardiovascular Imaging og præsenteret på International Investigative Dermatology 2018 Annual Meeting i Orlando, Florida.

Penn-forskerne har tidligere fundet, at et andet biologisk lægemiddel, ustekinumab (Stelara), medførte en 19 procent reduktion i aorta-inflammation hos psoriasispatienter. De ønskede derfor at undersøge, om adalimumab havde samme fordel.

Adalimumab er et antistof der blokerer tumor nekrosefaktor alfa (TNF-a), et protein, som fremmer inflammation i kroppen. Det er blandt andet godkendt til behandling af psoriasis, psoriatisk arthritis, reumatoid arthritis, ulcerøs colitis og Crohns sygdom. TNF-hæmmere er de mest populære foreskrevne biologiske lægemidler til inflammatoriske sygdomme.

90 patienter på otte forskellige indskrivningssteder blev tilfældigt opdelt i tre grupper. En gruppe modtog adalimumab, en anden fik placebo, og en tredje modtog ultraviolet B-fototerapi - en anden almindelig behandling for psoriasis, der virker ved at undertrykke inflammation lokalt i huden, i modsætning til systemisk, som det er tilfældet med adalimumab.

Patienterne blev evalueret efter 12 uger, og patienter i de to aktive behandlingsgrupper oplevede signifikant forbedring af deres psoriasis i forhold til placebo.

Ved udgangen af ​​de første 12 uger modtog alle patienterne i de to behandlingsgrupper adalimumab i hhv. 40 og 52 uger, så alle patienter endte med 52 ugers behandling.

Efter både 12 uger og 52 uger havde patienter i adalimumab-gruppen ingen ændringer i forhold til henholdsvis placebo eller baseline i aortisk vaskulær inflammation. Patienter, der fik fototerapi, oplevede en reduktion på fire procent sammenlignet med baseline, men forskellen var ikke statistisk signifikant.

"Disse resultater ligner tidligere kliniske forsøg, der viste, at adalimumab ikke reducerede aorta-inflammation hos patienter med psoriasis. De er imidlertid i modsætning til en tidligere undersøgelse, der viste en forbedring af aorta vaskulær inflammation efter 12 uger hos patienter, der tog ustekinumab, som retter sig mod et andet aspekt af immunsystemet," siger Gelfand.

Til gengæld forbedrede adalimumab andre vigtige markører for inflammation i blodet, herunder GlycA, CRP, TNF og IL-6.

"Hver af disse øger den fremtidige risiko for hjerteanfald og diabetes, så observeringen af ​​en reduktion af disse markører for systemisk inflammation giver overbevisende tegn på gunstige virkninger af anti-TNF-terapi mod psoriasis," siger undersøgelsens hovedforfatter dr. Nehal N. Mehta, der er chef for laboratoriet for inflammation og kardiometaboliske sygdomme hos National Heart, Lung og Blood Institute (NHLBI), som samarbejdede med Penn om undersøgelsen.

Forståelse af kolesterolvirkninger ved adalimumab var et andet mål for Gelfand og Mehta's undersøgelse.

"Vi ved, at det gode HDL-kolesterol, er lavt i forbindelse med psoriasis, men her viser vi nu, at på trods af en reduktion i systemisk inflammation efter adalimumab-behandling, blev HDL-partikelstørrelsen mindre (ikke en god ting,red.), og HDL var mindre effektivt til at fjerne kolesterol fra kroppen," fortæller Mehta.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift