Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dermatologien kommer til Nordjylland

Christian Vestergaard

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Mangeårigt arbejde for at skaffe dermatologien til Nordjylland, bærer nu frugt. Med oprettelsen af det nye dermatologiske speciale kan Aalborg Universitetshospital erklære ”pladen fuld”, idet hospitalet nu tæller alle kliniske specialer, som klinikchef ved Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Lars Maagaard Andersen udtrykker det.

Ifølge afgående lægefaglige direktør ved Aalborg Universitetshospital, Morten Noreng er oprettelsen af dermatologi som speciale noget de nordjyske patienter vil få stor glæde af. Hidtil har man måttet henvise patienterne til Aarhus for behandling.

Med Christian Vestergaard ved roret får den nye dermatologiske afdeling ifølge Lars Maagaard Andersen en person med et imponerende generalieblad. Christian Vestergaard kommer fra en stilling som overlæge ved Hud-og kønssygdomme på Århus Universitetshospital og har blandt andet beskæftiget sig indgående med forskning inden for børneeksem og hudkræft. Listen af videnskabelige publikationer i internationale tidsskrifter er lang og derudover har han en ph.d- og en dr. med.-grad på CV’et.

Selv siger Christian Vestergaard, at han glæder sig meget til at starte på Aalborg Universitetshospital, som han anser for at være en agil organisation, hvor der er gode muligheder for at tilrettelægge samarbejder på tværs af fag og speciale. Og at det er en enestående og meget spændende mulighed at få ansvaret for at bygge en helt ny hospitalsafdeling op fra bunden. En mulighed der giver rum for nytænkning og innovation.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift