Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

DLS' nye vejledning skiller sig ud fra GOLD-standarderne

Når Dansk Lungemedicinsk Selskab sidst på året udkommer med deres opdaterede retningslinjer til behandling af patienter med KOL, kommer det videnskabelige selskab med et nyt bud på behandlingstilgangen, der ikke fuldstændigt læner sig op af de etablerede internationale GOLD-vejledninger.

Astmasymptomer hos normalvægtige kan mindskes ved motion og diæt

Det er ikke udelukkende svært overvægtige astmapatienter, der kan forbedre deres livsbetingelser gennem kost og motion. Ny dansk forskning viser, at normalt- og lidt overvægtige astmasyge også kan optimere deres livskvalitet samt reducere astmasymptomerne ved at fokuserer på at ændre kost- og motionsvaner. 

52 ugers studie viser markant bedre astmakontrol

For første gang er der gennemført et åbent, randomiseret studie, der måler astmamedicins effekt på patienter under forhold, der ligger så tæt på deres hverdagsliv som muligt. Blandt andet blev patienterne behandlet af deres egen praktiserende læge, ligesom deres elektroniske sundhedsjournaler og flere apotekers data indgik i forsøget.

Problemer med klausuleret tilskud bliver større

Flere klausulerede tilskud kommer til at gøre arbejdet mere omfattende for de praktiserende læger og for medarbejderne på landets apoteker. Men også flere af apotekernes kunder kommer til at opleve de klausulerede tilskud som en administrativ gene.

KOL-patienter bruger ikke deres inhalatorer korrekt

Ifølge Danmarks Apotekerforening tager mere end halvdelen af alle lungepatienter deres inhalationsmedicin forkert. Denne ukorrekte brug af inhalationslægemidler efterlader patienterne utilstrækkeligt behandlede med ringe effekt og sågar med risiko for bivirkninger.

Kombinationsbehandling af Idiopatisk Pulmonal Fibrose har vist sig sikker

Nu har et nyt forskningsprojekt - INJOURNEY – vist, at en kombination mellem de to præparater, der bruges i behandlingen af IPF-patienter, OFEV (nintedanib) og Esbriet (pirfenidon) er sikker. Det baner vejen for flere studier af kombinationsbehandling af IPF med Ofev som fundament i kombinationsbehandlingen. 

Ny tripleinhalator på det danske marked

Et nyt device - triplekombinationsinhalatoren - har ramt det danske marked. Inhalatoren indeholder tre lægemidler nemlig inhalationssteroider, LAMA og LABA i en og samme beholder, hvilket kan lette medicinindtagelsen for KOL-syge og andre, der behandles med de tre medikamenter.

Kontant høringssvar blev fulgt op af invitation til dialog

Dansk Lungemedicinsk Selskabs (DLS) høringssvar til Medicintilskudsnævnets tredje forslag om tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL i ATC-gruppe R03 var præget af en noget skarp retorik, hvilket fik Lægemiddelstyrelsen og Medicintilskudsnævnet til at invitere DLS til ”fredsmøde”, hvor parterne gik i dialog med hinanden.

Velbehandlede astmapatienter kommer i klemme

Lægemiddelstyrelsen vil skære ned på overforbruget af ICS til KOL-patienter, og derfor lægger tredje forslag til fremtidige tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL op til, at inhalationssteroider får klausuleret tilskud. Det vil ramme astmapatienterne, som ikke længere automatisk får tilskud.

FORSIDEN

Gennembrud i behandling af kæmpecellearteritis

15. oktober 2017 Gigt
EU-kommisionen har netop godkendt RoActemra til behandling af kæmpecellearteritis i Europa. Dansk forsker mener, det er et gennembrud i behandlingen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift