Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt professorat i børneastma skal afdække sygdommens oprindelse

Hans Bisgaard

Det er de hårdest ramte børn med astma, som fremover får glæde af de 2,2 millioner kroner, Dansk Børneastma Center på Gentofte Hospital modtog sidst i december fra Børnelungefonden. For pengene skal bruges til at understøtte et professorat, hvor fokus primært bliver forskning i oprindelsen af astma og i forebyggelse af sygdommen.

”Der er mange børn, som lever med svære astmasymptomer på trods af medicinsk behandling, uden at man kender årsagerne. Derfor er vi glade for, at vi med professoratet kan komme i gang med at forske i disse årsager og dermed bedre behandlingen, siger Hans Bisgaard, professor ved Københavns Universitet og leder af forskningsenheden på Dansk Børneastma Center.

”Der er stor mangel på fagfolk, der forsker i sygdomsoprindelse med henblik på sygdomsforebyggelse, folk som samtidigt kan begå sig på mange af de nyere grundforskningsplatforme - og det har vi brug for.”

Ydermere peger professoren på, at mens størstedelen af den gængse astmaforskning sker i samspil med allerede diagnosticerede astmapatienter, fokuserer forskergruppen på Dansk Børneastma Center ligeledes på de ting, der kan gå galt, allerede mens fosteret vokser i moderens mave. 

Forskning i mors mave

”De seneste resultater, vi har publiceret i New England journal of Medicin, var fra et studie, hvor vi påviste, at børns risiko for at udvikle astma mindskes, hvis moren spiser fiskeolie i det tredje trimester af graviditeten,” fremhæver Bisgaard som eksempel på fosterlivets betydning for grundlæggelse af sundhed og sygdom.

Samtidigt understreger han, at for at kunne fortsætte den form for banebrydende forskning, bør man sigte efter at ansætte en professor, der føler sig hjemme blandt de mange nye teknologiske platforme, Dansk Børneastma Center benytter sig af. Ydermere skal det være en forsker, som viderefører centrets grundforskningen og den kliniske forskning, samtidigt med, at der bygges bro mellem de to for således at fortsætte Dansk Børneastma Centers translationelle forskning.

”For vores strategi er at kigge på, hvad der sker allerede i graviditeten, hvor rigtig mange sygdomme starter - hvor defekten så at sige grundlægges - selv om symptomerne først viser sig senere,” forklarer professoren og pointerer, at selv om der ikke er mange forskere, der arbejder ud fra den strategi, er han sikker på, at den rette kandidat til professoratet kan findes inden for landets grænser. 

  • Donationen fra Børnelungefonden er målrettet forskning i børneastma med særligt fokus på de børn, der lider af svær astma.
  • Pengene er samlet ind af børn til børn. Donationen stammer fra Team Rynkeby Skoleløbet 2017, hvor 115.000 skoleelever løb og indsamlede i alt 10,4 millioner kroner til Børnelungefonden.
  • Med pengene vil Dansk Børneastma Center oprette et professorat, hvor hovedfokus bliver at forske i oprindelsen af astma.
  • Astma er en af de hyppigste sygdomme hos børn.
  • Mange børn har svære astmasymptomer på trods af medicinsk behandling, uden at man i dag kender årsagerne hertil.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift