Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt professorat i børneastma skal afdække sygdommens oprindelse

Hans Bisgaard

Det er de hårdest ramte børn med astma, som fremover får glæde af de 2,2 millioner kroner, Dansk Børneastma Center på Gentofte Hospital modtog sidst i december fra Børnelungefonden. For pengene skal bruges til at understøtte et professorat, hvor fokus primært bliver forskning i oprindelsen af astma og i forebyggelse af sygdommen.

”Der er mange børn, som lever med svære astmasymptomer på trods af medicinsk behandling, uden at man kender årsagerne. Derfor er vi glade for, at vi med professoratet kan komme i gang med at forske i disse årsager og dermed bedre behandlingen, siger Hans Bisgaard, professor ved Københavns Universitet og leder af forskningsenheden på Dansk Børneastma Center.

”Der er stor mangel på fagfolk, der forsker i sygdomsoprindelse med henblik på sygdomsforebyggelse, folk som samtidigt kan begå sig på mange af de nyere grundforskningsplatforme - og det har vi brug for.”

Ydermere peger professoren på, at mens størstedelen af den gængse astmaforskning sker i samspil med allerede diagnosticerede astmapatienter, fokuserer forskergruppen på Dansk Børneastma Center ligeledes på de ting, der kan gå galt, allerede mens fosteret vokser i moderens mave. 

Forskning i mors mave

”De seneste resultater, vi har publiceret i New England journal of Medicin, var fra et studie, hvor vi påviste, at børns risiko for at udvikle astma mindskes, hvis moren spiser fiskeolie i det tredje trimester af graviditeten,” fremhæver Bisgaard som eksempel på fosterlivets betydning for grundlæggelse af sundhed og sygdom.

Samtidigt understreger han, at for at kunne fortsætte den form for banebrydende forskning, bør man sigte efter at ansætte en professor, der føler sig hjemme blandt de mange nye teknologiske platforme, Dansk Børneastma Center benytter sig af. Ydermere skal det være en forsker, som viderefører centrets grundforskningen og den kliniske forskning, samtidigt med, at der bygges bro mellem de to for således at fortsætte Dansk Børneastma Centers translationelle forskning.

”For vores strategi er at kigge på, hvad der sker allerede i graviditeten, hvor rigtig mange sygdomme starter - hvor defekten så at sige grundlægges - selv om symptomerne først viser sig senere,” forklarer professoren og pointerer, at selv om der ikke er mange forskere, der arbejder ud fra den strategi, er han sikker på, at den rette kandidat til professoratet kan findes inden for landets grænser. 

  • Donationen fra Børnelungefonden er målrettet forskning i børneastma med særligt fokus på de børn, der lider af svær astma.
  • Pengene er samlet ind af børn til børn. Donationen stammer fra Team Rynkeby Skoleløbet 2017, hvor 115.000 skoleelever løb og indsamlede i alt 10,4 millioner kroner til Børnelungefonden.
  • Med pengene vil Dansk Børneastma Center oprette et professorat, hvor hovedfokus bliver at forske i oprindelsen af astma.
  • Astma er en af de hyppigste sygdomme hos børn.
  • Mange børn har svære astmasymptomer på trods af medicinsk behandling, uden at man i dag kender årsagerne hertil.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift