Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny tripleinhalator kan lette patienters hverdag

Anders Løkke

Den tripleinhalator, som GSK og Innoviva netop har lanceret, kan lette patienters hverdag, mener Anders Løkke, overlæge på Lungemedicinsk afdeling ved Aarhus Universitetshospital.

Samtidigt peger overlægen på, at en 24 timers dosering kan få flere patienter med KOL til at tage den medicin, som deres praktiserende læge/speciallæge reelt har ordineret. 

Flere studier har gennem de senere år vist, at mere end halvdelen af patienter med KOL enten ikke tager al deres medicin, tager den sjældnere end de burde eller ikke inhalerer den korrekt, sådan at medicinen ikke kommer helt ned i lungerne.

Med den nye Trelegy Ellipta bliver der åbnet op for, at denne gruppe patienter får nemmere ved at håndtere og vedligeholde deres sygdom.

”Umiddelbart er Trelegy Ellipta et godt skridt på vejen i den rigtige retning, fordi patienterne dermed får en relativ simpel inhalator med både LAMA, LABA og ICS samtidigt med, at man kun skal tage et sug om dagen,” pointerer overlægen og peger på, at det som med alle øvrige inhalatorer på markedet er vigtigt, at patienten får god vejledning i, hvordan devicet virker.

”Det kræver en ordentlig instruktion at lære at tage sin inhalationsmedicin korrekt – og lige netop med lungesygdomme er det meget vigtigt at få medicinen ned i lungerne, hvor den skal virke.”

Trelegys moderne molekyler

Når patienter med KOL skal behandles, findes der overordnet tre stoffer til inhalation, og blandt disse eksisterer der både nogle med 12- og 24-timers virkning. De aktive indholdsstoffer man finder i det nye Ellipta-device får forholdsvis pæne anmeldelser hos lungemedicineren, der mener, at man altid kan diskutere, om der findes bedre eller dårligere emner inden for en given stofgruppe, men grundlæggende er der ikke den store forskel på den effekt, patienterne i sidste ende mærker.

”I Trelegy har man brugt nogle af de moderne molekyler - dem, der har 24-timers virkning. Det ser samtidigt ud som om de som minimum klarer sig lige så godt om ikke bedre end nogle af de lidt ældre komponenter, der er på markedet,” forklarer Anders Løkke, der kan være en anelse bekymret for, om præparatet måske bliver lidt for udbredt i forhold til, hvad der er indiceret.

Godkendt til brug for patienter med KOL

”Der er altid den lille risiko, at hvis et produkt bliver for nemt at bruge, kan det måske blive lige lovligt udbredt i forhold til, hvad der var indikation for. Så kan man måske have en tendens til ikke at spekulere så meget over, om det er patienter med astma eller KOL, fordi præparatet rammer begge patientgrupper,” pointerer Anders Løkke og peger på, at der er fri ordinationsret i Danmark. Så på trods af at den nye inhalator er godkendt til KOL, er der sandsynlighed for, at den også vil blive brugt til patienter med astma.

”Men devicet findes kun i en og samme dosis, så for nogle astmapatienter kan det blive et problem, hvis man har brug for mere steroid,” forklarer Anders Løkke, der samtidigt peger på, at for langt de fleste patienter med KOL vil der være den fornødne mængde ICS i inhalatoren – særligt til de patienter som Trelegy Ellipta er indiceret til - nemlig dem med moderat til svær KOL.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift