Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny tripleinhalator kan lette patienters hverdag

Anders Løkke

Den tripleinhalator, som GSK og Innoviva netop har lanceret, kan lette patienters hverdag, mener Anders Løkke, overlæge på Lungemedicinsk afdeling ved Aarhus Universitetshospital.

Samtidigt peger overlægen på, at en 24 timers dosering kan få flere patienter med KOL til at tage den medicin, som deres praktiserende læge/speciallæge reelt har ordineret. 

Flere studier har gennem de senere år vist, at mere end halvdelen af patienter med KOL enten ikke tager al deres medicin, tager den sjældnere end de burde eller ikke inhalerer den korrekt, sådan at medicinen ikke kommer helt ned i lungerne.

Med den nye Trelegy Ellipta bliver der åbnet op for, at denne gruppe patienter får nemmere ved at håndtere og vedligeholde deres sygdom.

”Umiddelbart er Trelegy Ellipta et godt skridt på vejen i den rigtige retning, fordi patienterne dermed får en relativ simpel inhalator med både LAMA, LABA og ICS samtidigt med, at man kun skal tage et sug om dagen,” pointerer overlægen og peger på, at det som med alle øvrige inhalatorer på markedet er vigtigt, at patienten får god vejledning i, hvordan devicet virker.

”Det kræver en ordentlig instruktion at lære at tage sin inhalationsmedicin korrekt – og lige netop med lungesygdomme er det meget vigtigt at få medicinen ned i lungerne, hvor den skal virke.”

Trelegys moderne molekyler

Når patienter med KOL skal behandles, findes der overordnet tre stoffer til inhalation, og blandt disse eksisterer der både nogle med 12- og 24-timers virkning. De aktive indholdsstoffer man finder i det nye Ellipta-device får forholdsvis pæne anmeldelser hos lungemedicineren, der mener, at man altid kan diskutere, om der findes bedre eller dårligere emner inden for en given stofgruppe, men grundlæggende er der ikke den store forskel på den effekt, patienterne i sidste ende mærker.

”I Trelegy har man brugt nogle af de moderne molekyler - dem, der har 24-timers virkning. Det ser samtidigt ud som om de som minimum klarer sig lige så godt om ikke bedre end nogle af de lidt ældre komponenter, der er på markedet,” forklarer Anders Løkke, der kan være en anelse bekymret for, om præparatet måske bliver lidt for udbredt i forhold til, hvad der er indiceret.

Godkendt til brug for patienter med KOL

”Der er altid den lille risiko, at hvis et produkt bliver for nemt at bruge, kan det måske blive lige lovligt udbredt i forhold til, hvad der var indikation for. Så kan man måske have en tendens til ikke at spekulere så meget over, om det er patienter med astma eller KOL, fordi præparatet rammer begge patientgrupper,” pointerer Anders Løkke og peger på, at der er fri ordinationsret i Danmark. Så på trods af at den nye inhalator er godkendt til KOL, er der sandsynlighed for, at den også vil blive brugt til patienter med astma.

”Men devicet findes kun i en og samme dosis, så for nogle astmapatienter kan det blive et problem, hvis man har brug for mere steroid,” forklarer Anders Løkke, der samtidigt peger på, at for langt de fleste patienter med KOL vil der være den fornødne mængde ICS i inhalatoren – særligt til de patienter som Trelegy Ellipta er indiceret til - nemlig dem med moderat til svær KOL.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift