Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Første éndagsdoseret tripleinhalator til patienter med KOL

Den første tripleinhalator, med hvilken patienter med KOL kan nøjes med at tage en daglig dosis medicin, er netop lanceret på det danske marked.

Inhalatoren indeholder LAMA, LABA & ICS og er indikeret til daglig vedligeholdelsesbehandling hos voksne patienter med moderat til svær KOL, som ikke er velkontrolleret med en kombination af inhalationssteroid og en langtidsvirkende beta2-agonist.

Først på året blev det muligt for patienter med KOL at nøjes med én daglig inhalation, selv om deres sygdom er meget behandlingskrævende. For nyligt lanceredes Trelegy Ellipta med indholdsstofferne fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol (FF/UMEC/VI), alle aktive stoffer, der er introduceret i løbet af de seneste tre-fem år. Stofferne er målrettet behandling af patienter med KOL og har været godkendt i noget tid.

”Siden vi begyndte at arbejde med indholdsstofferne for ti år siden, har det været vores vision at kunne kombinere dem i et device, så patienterne med behov for flere typer behandling kunne nøjes med at tage en enhed en gang om dagen,” forklarer Christoffer Jensen, medicinsk direktør for GSK Pharma.

Lægemiddelagenturet taler pænt om produktet

Det Europæiske Lægemiddelagentur peger i deres vurderingsrapport ligeledes på fordele ved det nye produkt og henviser til en hovedundersøgelse med 1.810 patienter med KOL, der ikke var tilstrækkeligt reguleret med en daglig vedligeholdelsesbehandling. Undersøgelsen viste, at Trelegy Ellipta er mere effektivt til forbedring af patienternes vejrtrækning end en inhaleret kombination af budesonid, binyrebarkhormon og formoterol. Efter 24 uger var FEV1 hos patienter, der fik Trelegy Ellipta, forbedret med 142 ml., sammenligneligt med patienter, der i samme periode fik en kombination af budesonid og formoterol. Disse blev observeret til at havde en gennemsnitlig reduktion på 29 ml.

Aktive indholdsstoffer der virker i 24 timer

I en årrække har det været muligt at købe enkelt- og to-stofbehandling i Ellipta-devices på markedet, så den helt store udfordring har været at få tre stoffer til at passe ind i ét enkelt device.

”Fra flere store studier ved vi, at de tre indholdsstoffer er kompatible, så det har ikke været et kemisk problem, så meget som det har været en mekanisk udfordring at få teknikken til at virke,” pointerer Christoffer Jensen og peger på, at det kan give god mening for visse patienter at have så få devices som muligt at skulle holde styr på.

”Siden vores forskningsteam kunne se, at stofferne kunne virke i 24 timer, har det også været vores ultimative mål at kombinere de tre indholdsstoffer,” understreger den medicinske direktør.

Ellipta-device er en pulverinhalator, som først frigør dosis og blander præparaterne det øjeblik, beskyttelseshætten trækkes helt tilbage. Herefter skal patienten suge medicinen ned i lungerne, hvor den skal virke.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift