Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Første éndagsdoseret tripleinhalator til patienter med KOL

Den første tripleinhalator, med hvilken patienter med KOL kan nøjes med at tage en daglig dosis medicin, er netop lanceret på det danske marked.

Inhalatoren indeholder LAMA, LABA & ICS og er indikeret til daglig vedligeholdelsesbehandling hos voksne patienter med moderat til svær KOL, som ikke er velkontrolleret med en kombination af inhalationssteroid og en langtidsvirkende beta2-agonist.

Først på året blev det muligt for patienter med KOL at nøjes med én daglig inhalation, selv om deres sygdom er meget behandlingskrævende. For nyligt lanceredes Trelegy Ellipta med indholdsstofferne fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol (FF/UMEC/VI), alle aktive stoffer, der er introduceret i løbet af de seneste tre-fem år. Stofferne er målrettet behandling af patienter med KOL og har været godkendt i noget tid.

”Siden vi begyndte at arbejde med indholdsstofferne for ti år siden, har det været vores vision at kunne kombinere dem i et device, så patienterne med behov for flere typer behandling kunne nøjes med at tage en enhed en gang om dagen,” forklarer Christoffer Jensen, medicinsk direktør for GSK Pharma.

Lægemiddelagenturet taler pænt om produktet

Det Europæiske Lægemiddelagentur peger i deres vurderingsrapport ligeledes på fordele ved det nye produkt og henviser til en hovedundersøgelse med 1.810 patienter med KOL, der ikke var tilstrækkeligt reguleret med en daglig vedligeholdelsesbehandling. Undersøgelsen viste, at Trelegy Ellipta er mere effektivt til forbedring af patienternes vejrtrækning end en inhaleret kombination af budesonid, binyrebarkhormon og formoterol. Efter 24 uger var FEV1 hos patienter, der fik Trelegy Ellipta, forbedret med 142 ml., sammenligneligt med patienter, der i samme periode fik en kombination af budesonid og formoterol. Disse blev observeret til at havde en gennemsnitlig reduktion på 29 ml.

Aktive indholdsstoffer der virker i 24 timer

I en årrække har det været muligt at købe enkelt- og to-stofbehandling i Ellipta-devices på markedet, så den helt store udfordring har været at få tre stoffer til at passe ind i ét enkelt device.

”Fra flere store studier ved vi, at de tre indholdsstoffer er kompatible, så det har ikke været et kemisk problem, så meget som det har været en mekanisk udfordring at få teknikken til at virke,” pointerer Christoffer Jensen og peger på, at det kan give god mening for visse patienter at have så få devices som muligt at skulle holde styr på.

”Siden vores forskningsteam kunne se, at stofferne kunne virke i 24 timer, har det også været vores ultimative mål at kombinere de tre indholdsstoffer,” understreger den medicinske direktør.

Ellipta-device er en pulverinhalator, som først frigør dosis og blander præparaterne det øjeblik, beskyttelseshætten trækkes helt tilbage. Herefter skal patienten suge medicinen ned i lungerne, hvor den skal virke.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift